Declaratii Fiscale

INFORMARE PRIVIND D010, D101 PENTRU ASOCIATIILE DE PROPRIETARI

Va informam ca pana la data de 27.02.2017 inclusiv, aveti obligatia sa depuneti la ANAF urmatoarele declaratii, altfel riscand amenzi mari:

            D112 – pentru impozite si contributii salarii si asimilate salariilor pentru angajatii asociatiei pt. luna ian. 2017

           D205 – numai pentru venituri ocazionale declarate in D100 in anul 2016. Atentie! nu se declara impozitele retinute la sursa pt. venituri din salarii si asimilate salariilor sau alte venituri declarate in anul 2016 in D112.

        D010 – declaratie privind vectorul fiscal pt. impozitul pe profit din venituri economice ale asociatiei (chirii, publicitate etc.) incepand cu veniturile din anul 2016. Obligatia este a tuturor asociatiilor de proprietari, indiferent ca au obtinut sau nu venituri economice in anul 2016.

            D101 – declaratie privind impozitul pe profit incepand cu veniturile si cheltuielile aferente anului 2016. Obligatoriu pt. toate asociatiile de proprietari.

            “Registrul de evidenta fiscala” – obligatoriu pt. toate asociatiile de proprietari in urma inregistrarii D010 privind vectorul fiscal “Impozitul pe profit”. Aceste este un registrul tipizat si numerotat care se achizitioneaza de la Administratia financiara de sector, in termen de max. 30 zile de la inregistrarea D010 si se completeaza anual cu modul de calcul al rezultatului fiscal (profit impozabil) privind impozitul pe profit. Se pastreaza la asociatie si se prezinta la un eventual control de la ANAF. La achizitie sa aveti la dvs. D010 inregistrata si hot. jud. privind infiintarea asoc. de prop.

            Modul de completare D010:

           Aveti atasate in Sectiunea “Documente” → “Formulare si tipizate contabile” D010 conf. modelului ANAF actualizat in 2017. Se trimite la imprimanta (6 pag/formular) in 2 randuri de exemplare. Vor fi completate cu pix albastru, cu majuscule si vor fi semnate de reprezentantul asoc. (presedinte) sau prin imputernicire de catre administrator. Se depune la ghiseul Administratiei financiare de sector in 2 exemplare si se primeste inapoi un exemplar stampilat si avand nr. de inregistrare. Atentie! la completarea urmatoarelor elemente:

            – se va bifa cu X la pct. 2 “Declaratie de mentiuni” din Cap. I “Felul declaratiei”

            – se va completa cu nr. de cod fiscal al asociatiei, cu denumirea si adresa asoc.

            – la pct. 4 “Forma de organizare” se va bifa cu X dupa textul “Asociatie de proprietari”

            – la Cap. III “Reprezentare prin:” – nu se va completa nimic.

          – la Cap. IV “Alte date privind contribuabilul” la pct. 1 se va trece nr. de inregistrare hot. judecatoreasca privind infiintarea ca asoc. de prop. (EX: 179/AS/2005).

            La pct. 2 se va trece codul CAEN 9700

            La pct. 3 se bifeaza cu X “Sediul central”

            La pct. 5 “Forma juridica” se va completa cu “Organizatie non-profit”

            La pct. 6 “Forma de proprietate” se va mentiona “Privata (asociatie de prop.)”

            – la Cap. V “Date privind vectorul fiscal” la pct. 2 “Impozit pe profit” se bifeaza cu X in casuta din partea dreapta.

            La pct. 2.1 “Luare in evidenta” se bifeaza cu X, iar la “incepand cu data de” se va completa cu 01.01.2016

            La pct. 2.3 “Perioada fiscala” se va alege pct. 2.3.3 “anuala” si se va bifa casuta aferenta cu X

        – la sfarsitul formularului se va trece numele persoanei care face declaratia (Ex. presedinte / sau adm. cu imputernicire si copie CI), functia, semnatura olografa si data declaratiei. Ar fi bine sa fie stampilata cu stampila oficiala a asociatiei.

         – Atentie!!! La anumite Administratii financiare de sector se cere mentionarea inca odata a tuturor imp. si contributiilor sociale si de sanatate privind salariatii asoc. Mi se pare un abuz. Cand nu mai exista salariati la asoc., exista obligatia depunerii D010 privind “scoaterea din evidenta” incepand cu “data”. Uitati-va pe www.mfinante.gov.ro  → Sectiunea “Informatii fiscale si bilanturi” → Introduceti CUI-ul asociatiei → Apoi vedeti situatia vectorului fiscal pt. respectiva Asociatie.

            Modul de completare D101:

            – se va completa in dreptul textului “anul” 2016

        – la “tipul impozitului pe profit” se va alege din banda derulanta “104 – impozit pe profit anual (agricultura, ONG-uri)”.

            – perioada trebuie sa fie “01.01.2016 – 31.12.2016”

            – scadenta platii trebuie sa fie “25.02.2017”

            – se va completa codul fiscal al asoc. dvs.

            – Atentie!!! Se va alege din banda derulanta codul CAEN 9700 privind asoc. de prop. Se gaseste pe randul urmator codului fiscal.

            – se va trece denumirea asoc. (Ex. Asoc. de prop. bl. S6) si adresa de corespondenta respectiva, nr. tel., mail.

          – pe pag. 3 la final se completeaza obligatoriu cu numele si prenumele pers. care reprezinta asoc. (Presedinte sau adm. prin imputernicire) si functia.

         – semnatura formularului se face cu certificat digital inregistrat ANAF ca si D112 dupa o validare corecta si dupa atasarea fisierului “xml” “vezi “agrafa” partea stanga.

           – se depune pe www.e-guvernare.ro si se ataseaza recipisa emisa de ANAF ca sunt validari corecte.

            Exemple de completare cu date fin. contabile din anul 2016 pt. D101:

Ex. nr. 1NU exista venituri economice (chirii, publicitate etc.) pt. anul 2016 (majoritatea asociatiilor)

            Completarea D101:

            – venituri din exploatare (randul 1) = zero

            – cheltuieli de exploatare (randul 2) = zero

            – alte venituri neimpozabile (randul 20) = zero

            – chelt. aferente veniturilor neimpozabile (randul 32) = zero

            – Total imp. pe profit (rd. 41) calculat automat = zero

            – Imp. pe profit annual (rd. 45) calculat automat = zero

Ex. nr. 2Venituri din activitati ec. (chirii, publicitate etc) in anul 2016 (1 ian. – 31 dec.) = 10.000 lei

            – Cheltuieli pt. reparatii parti comune in anul 2016 (1 ian. – 31 dec.) din chirii incasate in anul 2016 (nu din anii precedenti anului 2016) = 4.500 lei

            – Sume pt. rep. parti comune pt. anii urmatori (decizie comitet) = 5.500 lei

            Completare D101:

            – venituri din exploatare (randul 1) = 10.000 lei

            – chelt. de exploatare (randul 2) = 4.500 lei

            – rezultat din exploatare (randul 3) calculat automat = 5.500 lei

            – rezultat brut (rd. 7) calculat automat = 5.500 lei

            – randul 10 – calculat automat = 5.500 lei

            – alte venituri neimpozabile (rd. 20) = 10.000 lei

            – rand 21 – calculat automat = 10.000 lei

            – rand 22 – calculat automat = -4.500 lei

            – chelt. aferente veniturilor neimpozabile (rd. 32) = 4.500 lei

             – total imp. pe profit (rd. 41) – calculat automat = zero

            – imp. pe profit anual (rd. 45) – calculat automat = zero

Pentru a nu plati imp. pe profit (16%) pt. cei 5.500 lei necheltuiti in anul 2016 se va emite o “Decizie de comitet”cu data de 31.12.2016 ca aceasta suma provenita din venituri ec. va fi cheltuita numai pt. rep. parti comune in anii urmatori (conform Legea nr. 227/2015 – art. 15) si vor fi considerate “venituri neimpozabile” si vor fi scutite de imp. pe profit.

Ex. nr. 3:Venituri din activitati ec. (chirii, publicitate etc.) in anul 2016 (1 ian. – 31 dec.) = 8.000 lei

            – Chelt. pt. rep. parti comune din chirii incasate in anul 2016 (nu din anii precedenti anului 2016) = 3.000 lei

            – Cheltuieli pt. montat contoare in ap. (PF) (schimbare destinatie venituri) din chirii incasate in anul 2016 = 5.000 lei

            Completare D101:

            – venituri din exploatare (rd. 1) = 8.000 lei

            – chelt. de exploatare (rd. 2) = 3.000 lei

            – alte venituri neimpozabile (rd. 20) = 3.000 lei

            – chelt. aferente veniturilor neimpozabile (rd. 32) = 3.000 lei

            – impozit aferent profitului ce se impune cu 16% (rd. 41.1) = 800 lei (5.000 lei profit x 16%)

            – total impozit pe profit (rd. 41) – calculat automat = 800 lei

            – imp. pe profit anual (rd. 45) calculat automat = 800 lei

*Celelalte randuri cu solduri sunt calculate automat de program si nu trebuie completate de mana.

Concluzie: Pt. toate veniturile economice (chirii, publicitate etc.) in timpul unui an fiscal (1 ian. – 31 dec.), care sunt folosite numai pt. rep. parti comune in anul cand s-au obtinut veniturile si in anii urmatori sunt considerate “venituri neimpozabile” si nu sunt supuse impozitului pe profit de 16%. Daca se schimba destinatia veniturilor ec. anuale in folosul proprietarilor (in orice mod) acestea devin “venituri impozabile” si sunt impozitate cu 16% cf. D101 cu obligatia achitarii impozitului respectiv pana la 25 febr. anul fiscal curent pt. veniturile si chelt. din anul fiscal precedent.

Daca aveti venituri ec. (chirii, publicitate etc.) anterior anului 2016 (ex. anii 2015, 2014, 2013 etc.), aceste venituri vor fi tinute pe o “fisa de operatiuni diverse in mod sintetic (cumulat, nu repartizat pe ap.) si nu vor fi mentionate deloc in D101 pt. anul 2016, dar vor fi folosite tot numai pt. reparatii parti comune in anii urmatori (2017, 2018, 2019 etc.). Aceste venituri vor fi mentionate in Balanta A-P de la fiecare sfarsit de an fiscal (31 dec.) separat sau cumulat cu veniturile anului 2016. Oricum trebuie intocmita o “fisa de operatiuni diverse pt. venituri ec. din anul 2016” la fel si pt. cheltuielile efectuate pt. rep. parti comune efectuate in 2016 din aceste venituri. Aceste date vor fi trecute atat in D101 cat si in “Registrul de evidenta fiscala”.

Aveti atasate in Sectiunea “Documente” → “Formulare si tipizate contabile” 2 fisiere in format PDF (D010 pt. 2017 si D101 pt. profit 2016). Le puteti salva pe calculator si completa cu datele fin. contabile ale asoc. dvs. Formula de calcul pt. rezultat fiscal = venituri totale – chelt. totale + chelt. nedeductibile aferente veniturilor neimpozabile – venituri neimpozabile (chirii, publicitate etc.).

Totodata, va reamintim ca aveti obligatia de a depune la Primaria de sector – Biroul Asociatiilor de proprietari Balanta Activ-Pasiv cu datele financiar contabile de la 31.12.2016. Termenul de depunere este 28.02.2017.

De asemenea, incepand cu 01.02.2017 salariul minim brut pe economie a crescut pana la valoarea de 1.450 lei (toate taxele si impozitele angajat incluse). Aveti obligatia de a intocmi acte aditionale de marire a salariului pt. salariatii care sunt angajati cu norma intreaga (8 ore/zi) si care au un venit brut mai mic de 1.450 lei si de a le inregistra in Revisal. Termenul-limita pana la care trebuie facuta raportarea este 01.03.2017.

Deoarece nu exista pe piata online un punct de vedere oficial de interpretare a legii sau exemple specifice in acest sens privind asociatiile de proprietari din partea Ministerului de Finante, ANAF, Administratii financiare, FAPR, Habitat, textul prezentului mesaj reprezinta o opinie personala de interpretare a legii si tratati-o ca atare.

Obligații fiscale pentru anul 2016 – asociații de proprietari

Obligațiile fiscale ale asociațiilor de proprietari

Pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale de către asociațiile de proprietari, trebuie luate în considerare următoarele situații:

1. Asociația care are angajați cu contract de muncă:

În acest caz, asociația are obligația să determine impozitul pe venitul din salarii. Concret, impozitul lunar pe venitul din salarii este un impozit final, care se calculează și se reține la sursă.

tarife-si-onorarii-1

Pentru angajații care au funcția de bază la asociație, impozitul se determină prin aplicarea unei cote de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferență între venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contribuțiilor sociale obligatorii aferente unei luni, și următoarele:

 • deducerea personală acordată pentru luna respectivă;
 • cotizația sindicală plătită în luna respectivă;
 • contribuțiile la fondurile de pensii facultative, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro.

Pentru celelalte cazuri, impozitul pe salarii se calculează prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferență între venitul brut și contribuțiile sociale obligatorii, precum și, după caz, a contribuției individuale la bugetul de stat datorate potrivit legii, pe fiecare loc de realizare a acestora (de exemplu, în situația indemnizațiilor sau primelor acordate membrilor aleși ai asociațiilor de proprietari).

2. Asociația care încheie contracte potrivit Codului civil:

Dacă persoana fizică prestatoare de servicii, cu care se încheie contractul în baza Codului civil, este persoană fizică autorizată să desfășoare activități independente sau exercită profesii libere (cu excepția contractelor de valorificare a dreptului de proprietate intelectuală) și este înregistrată fiscal potrivit legislației în materie, asociația de proprietari nu are obligații de reținere la sursă nici a impozitului și nici a contribuțiilor sociale.

Documentul care atestă înregistrarea fiscală a persoanelor fizice care desfășoară activități independente este:

 • pentru comercianți, care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerțului, certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în care este înscris codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;
 • pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, certificatul de înregistrare fiscală în care este înscris codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal.

Dacă persoana fizică prestatoare de servicii, cu care se încheie contractul în baza Codului civil, nu este persoană fizică autorizată, respectiv nu este înregistrată fiscal și care desfășoară activități de producție, comerț, prestări de servicii, profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuală, activități agricole, silvicultură și piscicultură, fără a avea caracter de continuitate și pentru care nu sunt aplicabile prevederile cap. II „Venituri din activități independente” și cap. VII „Venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură” din titlul IV al Codului fiscal, asociația de proprietari calculează impozitul pe venitul achitat persoanelor respective, la momentul acordării veniturilor prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut.

Impozitul astfel reținut se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut.

Totodată, asociația de proprietari are obligația să declare acest impozit în formularul 100 – „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat” precum și, anual, în formularul 205 – „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”.

3. Asociația care obține venituri din activități economice:

Ghidul ANAF menționează că sunt considerate venituri neimpozabile pentru asociațiile de proprietari constituite ca persoane juridice și asociațiile de locatari recunoscute ca asociații de proprietari, veniturile obținute și utilizate, în anul curent sau în anii următori, pentru îmbunătățirea utilităților și a eficienței clădirii, pentru întreținerea și repararea proprietății comune, potrivit legii.

De exemplu, sumele reprezentând venituri din închirierea spațiilor deținute de asociațiile de proprietari, sunt exceptate de la plata impozitului pe profit, dacă aceste sume sunt utilizate pentru îmbunătățirea utilităților și a eficienței căldurii, pentru întreținerea și repararea proprietății comune, și în anii următori anului în care acestea au fost înregistrate.

În schimb, dacă aceste venituri nu sunt utilizate în scopurile arătate mai sus, atunci asociației îi revin următoarele obligații:

 • să calculeze impozitul pe profitul realizat, conform evidentelor, în cotă de 16% și să-l vireze la bugetul de stat;
 • să depună, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor, formularul 101 „Declarație privind impozitul pe profit”.

Posibile sancțiuni pentru asociațiile de proprietari

Potrivit ghidului realizat de Fisc, se sancționează cu amendă nereținerea, potrivit legii, de către plătitorii obligațiilor fiscale, a sumelor reprezentând impozite și contribuții cu reținere la sursă, precum și reținerea și nevărsarea în totalitate, de către aceștia, a sumelor reprezentând impozite și contribuții cu reținere la sursă. Astfel, amenzile cu care se sancționează aceste tipuri de contravenții se încadrează între 1.000 și 8.000 de lei, astfel:

 • amendă de la 1.000 de lei la 1.500 de lei dacă obligațiile fiscale sustrase la plată sunt de până la 50.000 de lei inclusiv;
 • amendă de la 4.000 de lei la 6.000 de lei dacă obligațiile fiscale sustrase la plată sunt cuprinse între 50.000 de lei și 100.000 de lei inclusiv;
 • amendă de la 6.000 de lei și 8.000 de lei dacă obligațiile fiscale sustrase la plată sunt mai mari de 100.000 de lei.

De asemenea, se sancționează cu amendă contravențională de la 500 de lei la 1.000 de lei următoarele două contravenții:

 • nedepunerea de către contribuabil/plătitor la termenele prevăzute de lege a declarațiilor de înregistrare fiscală, de radiere a înregistrării fiscale sau de mențiuni;
 • neîndeplinirea de către contribuabil/plătitor la termen a obligațiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor și veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume, precum și orice informații în legătură cu impozitele, taxele, contribuțiile, bunurile și veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestora.