Cenzorate Asociatii de Proprietari 3

Negocierea colectiva privind trecerea contributiilor de la angajator la angajat – Extrase din legi (Codul fiscal, OUG 79/2017, OUG 82/2017 si HG 846/2017)

Negocierea colectiva la asociatiile de proprietari

privind trecerea contributiilor

de la angajator la angajat – Extrase din legi

(Codul fiscal, OUG 79/2017, OUG 82/2017 si HG 846/2017)

 

Formulare anexate:

1 – stat de plata simulare salarii (adm./casier/ingrijitor/presedinte) 2018 – descarcati de aici

2 – instructiuni completare stat plata simulare 2018(word) – descarcati de aici

3 – convocator salariati asociatie model – descarcati de aici

4 – proces verbal negociere salarii asociatie – descarcati de aici

5 – lista prezenta salariati model – descarcati de aici

6 – act aditional la contractul de munca model 2018 – descarcati de aici

 

Atentie!  Atentie! Au mai ramas 7 zile!!!:

Va informam ca in contextul modificarilor introduse de OUG nr. 79/2017 privind transferul contribuţiilor sociale de la angajator la angajat, ce urmează a se aplica de la 1 ianuarie 2018 este obligatoriu sa se aplice o serie de reguli privind negocierea intre parti (angajator / angajat) pentru modificarea contractelor de muncă prin acte adiţionale si transmiterea lor in Revisal pana in 29.12.2017 (ultima zi lucratoare din 2017).

Pentru punerea în aplicare a OUG nr. 79/2017, se vor demara urmatoarele proceduri:

 • iniţierea negocierii colective, la asociatiile de proprietari care au angajati cu contracte individuale de munca timp integral (8h / zi) sau partial (1h – 7h / zi) cat si pt. contractele de mandat (presedinti, membrii Comitetului executiv sau cenzori PF).
 • intocmirea de acte aditionale la contractele de munca si la contractele de mandat.

 ATENŢIE! Aceste reguli se aplică în perioada 20 noiembrie – 20 decembrie 2017! Toţi angajatorii, indiferent de numărul de salariaţi, trebuie să iniţieze negocierile colective. Potrivit Legii dialogului social, refuzul angajatorului de a începe negocierea contractelor individuale de munca sau a contractelor de mandat constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 5.000 lei și 10.000 lei. Va rog sa atrageti atentia presedintilor de Asociatie sa initieze in cel mai scurt timp negocierile colective!

Conform noului Cod Fiscal (art. 76) veniturile din salarii sunt veniturile obtinute in bani sau in natura de o persoana fizica rezidenta (domiciliul in Romania) ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de muncă (adm., contabil, casier, ingrijitor etc.).

Conform art. 76 din Norme metodologice de aplicare a Codului Fiscal lit. g:

– remunerația primită de președintele asociației de proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de mandat, potrivit Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare, sunt considerate venituri asimilate salariilor si se impoziteaza la fel ca si salariile (CAS 25%, CASS 10% si impozit 10%).

ART. 77 – Deducerea personală:

– Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii au dreptul la deducerea din venitul net lunar a unei sume sub formă de deducere personală, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află funcția de bază.

– Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 1.950 lei inclusiv, astfel:

(a) pentru contribuabilii care nu au persoane în întreținere – 510 lei;

(b) pentru contribuabilii care au o persoană în întreținere – 670 lei; (510 lei + 160 lei)

(c) pentru contribuabilii care au două persoane în întreținere – 830 lei; (510 lei + 320 lei)

(d) pentru contribuabilii care au trei persoane în întreținere – 990 lei; (510 lei + 480 lei)

(e) pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreținere – 1.310 lei. (510 lei + 800 lei)

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.951 lei – 3.600 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive față de cele de mai sus și se stabilesc potrivit următorului tabel:

Venit lunar brut Persoane aflate în întreținere
de la  ………… la fără 1 pers. 2 pers. 3 pers.

4 și peste
1 1950 510 670 830 990 1310
1951 2000 495 655 815 975 1295
2001 2050 480 640 800 960 1280
2051 2100 465 625 785 945 1265
2101 2150 450 610 770 930 1250
2151 2200 435 595 755 915 1235
2201 2250 420 580 740 900 1220
2251 2300 405 565 725 885 1205
2301 2350 390 550 710 870 1190
2351 2400 375 535 695 855 1175
2401 2450 360 520 680 840 1160
2451 2500 345 505 665 825 1145
2501 2550 330 490 650 810 1130
2551 2600 315 475 635 795 1115
2601 2650 300 460 620 780 1100
2651 2700 285 445 605 765 1085
2701 2750 270 430 590 750 1070
2751 2800 255 415 575 735 1055
2801 2850 240 400 560 720 1040
2851 2900 225 385 545 705 1025
2901 2950 210 370 530 690 1010
2951 3000 195 355 515 675 995

 

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3.600 lei nu se acordă deducerea personală.

Persoana în întreținere poate fi soția/soțul, copiii sau alți membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soțului/soției acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile și neimpozabile, nu depășesc 510 lei lunar.

În cazul în care o persoană este întreținută de mai mulți contribuabili, suma reprezentând deducerea personală se atribuie unui singur contribuabil, conform înțelegerii între părți. Pentru copiii minori ai contribuabililor, suma reprezentând deducerea suplimentara se atribuie fiecărui contribuabil (atat sotului cat si sotiei) în întreținerea căruia/cărora se află aceștia. (norme metodologice)

Copiii minori, în vârstă de până la 18 ani împliniți ai contribuabilului, sunt considerați întreținuți.

Suma reprezentând deducerea personală se acordă pentru persoanele aflate în întreținerea contribuabilului, pentru acea perioadă impozabilă din anul fiscal în care acestea au fost întreținute. Perioada se rotunjește la luni întregi în favoarea contribuabilului.

Deducerea personală se acordă persoanelor angajate pe teritoriul României cu contract individual de muncă, indiferent de natura acestuia (normă întreagă/timp parțial, pe durată determinată/nedeterminată etc) numai la acel angajator unde salariatul își declară funcția de bază. Aceasta se acordă de către angajatorii cu sediul sau domiciliul în România, pentru veniturile din salarii, realizate de persoanele încadrate cu contract individual de muncă în condițiile de mai sus.

Valoarea deducerii personale nu se fracţionează în cadrul lunii şi se acordă o singură dată în lună de către un singur angajator. În practică, se acordă la angajatorul unde salariatul are încă în vigoare contractul individual de muncă la data 1 a lunii pentru care se calculează statul de plată.

Din 2016, deducerea personală pentru copiii minori se acordă ambilor părinți.

Intrebare contribuabil: Ce contributii/impozit se datoreaza din anul 2018 pentru o indemnizatie lunara presedinte asociatiei de proprietari in valoare bruta de 200 lei? Raspuns ANAF: Fiind un venit asimilat salariilor, se datorează aceleaşi contribuţii ca si pentru veniturile din salarii, dar baza lunară de calcul al contribuţiilor sociale, o reprezintă indemnizaţia de 200 lei brut. (nu se calculeaza contributii majorate, aplicate la nivelul salariului minim brut pe economie).

In conditiile in care veniturile lunare brute, insumate,  obtinute din mai multe contracte individuale de munca cu timp partial (sunt excluse veniturile din contractele de mandat) sunt mai mici decat nivelul salariului minim brut pe tara, fiecare din Angajatorii salariatului vor calcula contributiile sociale (CASS 10% si CAS 25%) la nivelul salariului minim brut pe tara, si nu la salariul brut realizat de catre angajat.

Nu se calculeaza contributii suplimentare (CASS 10% si CAS 25%) la nivelul salariului minim brut pe tara (1900 lei) pentru urmatoarele persoane:

a) sunt elevi sau studenți, cu vârsta până la 26 de ani, aflați într-o formă de școlarizare;

b) au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepția pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum și a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;

c) realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul de bază minim brut pe țară (1900 lei).

Categorii de venituri pentru care se datorează contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM Angajator): 

Contribuția asiguratorie pentru muncă se datorează pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor la totaluri state de plata brute.

Cota contribuției asiguratorie pentru muncă este de 2,25% calculata la total fond de salarii brute din statul de plata.

Atentie!  Atentie!:

Pentru activitatea desfasurata in cadrul asociatiei de catre administrator, contabil, ingrijitor, casier, mecanic, fochist etc), in mod repetitiv si dependent de angajator (nu PFA), conventiile civile (contracte civile) nu mai sunt legale. Pentru astfel de activitati se impune incheierea de contracte de munca cu timp integral sau partial. Altfel, Angajatorul risca amenzi de pana la 10.000 lei / angajat fara forme legale.

Incepand cu luna octombrie, veniturile din conventii civile nu mai pot fi declarate in D 112 (programul nu mai permite).

Daca totusi este cazul sa folositi conventii civile pentru lucrari ocazionale, o data pe an (vopsit pomii, curatenie generale etc), le veti impozita cu 10% (incepand cu 1 ianuarie 2018) si le veti declara in D 100. CASS 10% va fi platit de catre beneficiarul venitului (in nume propriu), NU de catre Angajator (Asociatie).

Va rog foarte mult sa descarcati toate documentele necesare negocierii colective si intocmirii corecte a actelor aditionale mentionate la inceputul prezentei informari. Puteti simula salariile brute in functie de cele nete incasate in luna dec. 2017 folosind fisierul .xls cu instructiunile de folosire atat pt. administrator, contabil, casier, ingrijitor cat si pt. presedinti sau membri de comitet.

 Va multumim si va uram succes!

Cu respect,

Echipa Adoris                                                     13.12.2017

 

Mod completare D112 – august 2017 si OMFP 2343/2017

Declaratia 112 pt. venituri august 2017

(mod de completare si modificare)

 

Va reamintim ca in data de 17.08.2017 v-am trimis un mail cu urmatorul titlu de text: “Taxarea suplimentara privind contractele de munca cu timp partial la Asociatiile de proprietari incepand cu 1 august 2017.  (Contributii suplimentare angajator: CAS 15.8% si CASS 5.2% – Exemple)”. Va rog sa verificati mail-urile in “Inbox” dar si in “Spam”. Prezentul mail are atasat in format .doc si “Declaratia pe proprie raspundere a angajatului cu contract partial”. Mai aveti anexate cateva exemple si prevederi legale din OMFP 2343/31.08.2017.

Exemplu teoretic:

O asociatie de proprietari are 3 angajati incepand cu 01.08.2017, dupa cum urmeaza:

angajatul A a realizat in august 2017 un venit brut de 501 lei – este pensionar in sistemul public de pensii si nu va plati CAS si CASS majorate.

angajatul B a realizat in august 2017 un venit brut de 641 lei – nu realizeaza venituri lunare de cel putin 1450 lei brut. Se va calcula CAS si CASS angajator la nivelul de 1450 lei.

angajatul C a realizat in august 2017 un venit brut de 501 lei – are mai multe contracte partiale de munca si depaseste 1450 lei/luna. Depune declaratie lunara pe propria raspundere intre 1 si 5 ale lunii curente pt. luna precedenta la fiecare angajator.

Total brut pt. calcul CAS si CASS angajator  in D112:  501 lei + 1450 lei (NU 641 lei) + 501 lei = 2452 lei

Calcul CAS si CASS angajator majorate pt. august 2017 in D112:

CAS 15,8% = 2452 lei x 15,8% = 387 lei

CASS 5,2% = 2452 lei x 5,2% = 128 lei

Procedura de modificare a sumelor si de depunere a D112 pt. venituri august 2017:

Se va intra in Anexa nr. 1.1 – Angajator din D112 la Sectiunea B – Indicatori statistici, iar la pct. 4 “Total fond de salarii brute” se va face urmatoarea modificare:

– se va trece baza de calcul pt. CAS si CASS majorate cf. OG 4/2017 in valoare de 2452 lei (501 lei + 1450 lei sal. minim + 501 lei = 2452 lei).

– se modifica in Sectiunea “C.1 Conditii de munca” la pct. 5 CAS Angajator cu noua valoare recalculata de 387 lei (2452 lei x 15,8%). Vă va atentiona ca a generat o nota cu avertizari “CAS – Angajator diferita de suma calculata …”. Dati ok.

La Sectiunea A – “Creante fiscale …” pct. 5 – “Contributia de asigurari sociale datorata de angajator” se va trece contributia recalculata in valoare de 387 lei. (2452 lei x 15,8%), iar la pct. 13 – “Contributia pt. asigurari sociale de sanatate datorata de angajator” se va trece contributia recalculata in valoare de 128 lei (2452 lei x 5,2%).

Programul de generare a D112 va atasa un fisier in format .xml care va fi transmis catre ANAF spre validare, iar un alt fisier cu atentionari va fi anexat la D112, dar care nu va influenta valorile reale recalculate si declarate pt. luna august 2017. Mesajele de atentionare au rolul de a atrage atentia asupra unor situatii care ar putea prezenta riscul de a nu fi corecte. Daca totusi situatia este corecta, declaratia ramane asa si este depusa (daca nu au existat si mesaje de eroare in recipisa). Doar mesajele de eroare trebuie eliminate pt. ca declaratia sa treaca de validari si sa poata fi depusa. Celelalte contributii angajator raman nemodificate (calculate la veniturile brute reale nu majorate ale lunii august 2017).

Va prezentam in continuare cateva exemple din OMFP 2343/31.08.2017 care speram sa va fie de folos pt. a intelege mai bine modul de calcul majorat privind CAS si CASS angajator:

Exemplul 1:

O persoană fizică încheie un contract individual de muncă cu normă întreagă cu societatea A şi un contract cu timp parţial cu societatea B. Contractele sunt active toată luna.

Pentru activitatea desfăşurată la angajatorul A, persoana fizică realizează un venit brut lunar de 1.450 lei, iar la angajatorul B, un venit brut lunar de 400 lei.

Venitul brut realizat cumulat, în lună, este de 1.850 lei (1.450 lei + 400 lei), iar nivelul salariului minim brut lunar este de 1.450 lei.

Prin compararea venitului brut lunar cumulat, realizat în valoare de 1.850 lei, cu nivelul salariului minim brut lunar de 1.450 lei rezultă că venitul realizat este mai mare decât salariul minim brut pe ţară. In acest caz, persoana fizică depune declaraţia pe propria răspundere numai la angajatorul B, întrucât la angajatorul A a realizat un venit brut egal cu salariul minim brut pe ţară (1.450 lei).

Angajatorul A datorează contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate la valoarea de 1.450 lei.

Angajatorul B datorează contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate la venitul realizat, respectiv la venitul brut lunar de 400 lei.

Exemplul 2:

O persoană fizică încheie, începând cu data de 1 octombrie 2017, trei contracte individuale de muncă cu timp parţial, cu societăţile A, B şi C, contractele fiind active întreaga lună.

Pentru activitatea desfăşurată, salariatul realizează următorul venit brut în lună:

— de la angajatorul A, suma de 400 lei;

— de la angajatorul B, suma de 500 lei;

— de la angajatorul C, suma de 600 lei.

Venitul brut realizat cumulat, în lună, este de 1.500 lei (400 lei + 500 lei + 600 lei), iar nivelul salariului minim brut lunar este de 1.450 lei.

Prin compararea venitului brut lunar cumulat, realizat în valoare de 1.500 lei, cu nivelul salariului minim brut lunar de 1.450 lei rezultă că venitul realizat este mai mare decât salariul minim brut pe ţară. In acest caz, salariatul depune la fiecare angajator declaraţia pe propria răspundere.

Astfel, fiecare angajator datorează, pentru salariat, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul reprezentând venitul brut realizat în lună.

Exemplul 3:

O persoană fizică încheie începând cu data de 1 octombrie 2017 trei contracte individuale de muncă cu timp parţial, cu societăţile A, B şi C, contractele fiind active întreaga lună.

Pentru activitatea desfăşurată, salariatul realizează următorul venit brut în lună:

— de la angajatorul A, suma de 300 lei;

— de la angajatorul B, suma de 400 lei;

— de la angajatorul C, suma de 500 lei.

Venitul brut realizat cumulat, în lună, este de 1.200 lei (300 lei + 400 lei + 500 lei), iar nivelul salariului minim brut lunar este de 1.450 lei.

Prin compararea venitului brut lunar cumulat, realizat în valoare de 1.200 lei, cu nivelul salariului minim brut lunar de 1.450 lei rezultă că venitul realizat este sub nivelul salariului minim brut pe ţară. In acest caz, salariatul nu depune declaraţia pe propria răspundere la niciun angajator.

Astfel, fiecare angajator datorează, pentru salariatul respectiv, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul reprezentând salariul minim brut pe ţară, respectiv la 1.450 lei.

Exemplul 4:

O persoană fizică încheie un contract individual de muncă cu normă întreagă cu societatea A şi un contract cu timp parţial cu societatea B. In cursul lunii noiembrie, persoana fizică lucrează 10 zile, restul de 12 zile lucrătoare din lună contractul individual de muncă fiind suspendat, potrivit legii.

Salariatul primeşte de la angajatorul A pentru zilele lucrate un venit brut de 750 lei, iar de la angajatorul B un venit brut de 165 lei.

Venitul brut realizat cumulat, în lună, aferent zilelor lucrate este de 915 lei (750 lei + 165 lei), iar nivelul salariului minim brut lunar aferent zilelor lucrate în care contractele au fost active este de 659 lei (1.450 lei: 22 zile lucrătoare în lună x 10 zile lucrate).

Prin compararea venitului brut lunar realizat cumulat cu nivelul salariului minim brut lunar aferent zilelor lucrate rezultă că venitul brut lunar realizat cumulat (915 lei) este mai mare decât nivelul salariului minim brut aferent zilelor lucrate în care contractele au fost active (659 lei). In acest caz, persoana fizică depune declaraţia pe propria răspundere la angajatorul B. Astfel, ambii angajatori datorează contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate la venitul brut realizat în lună de salariat, respectiv la 750 lei, în cazul angajatorului A, şi la 165 lei, în cazul angajatorului B.

Exemplul 5:

O persoană fizică încheie începând cu data de 1 octombrie 2017 un contract individual de muncă cu timp parţial cu societatea A, contract care încetează în data de 14 octombrie 2017. Ulterior, începând cu data de 18 octombrie 2017, încheie un alt contract individual de muncă cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, cu societatea B.

Salariatul va lucra în luna octombrie 10 zile (1—14 octombrie) la societatea A şi 10 zile (18—31 octombrie) la societatea B.

Salariatul primeşte, pentru zilele lucrate, de la angajatorul A un venit brut de 265 lei, iar de la angajatorul B un venit brut de 759 lei.

Venitul brut realizat cumulat în lună este de 1.024 lei (265 lei + 759 lei), iar nivelul salariului minim brut lunar aferent zilelor lucrate în care contractul a fost activ este de 1.318 lei (1.450 lei: 22 zile lucrătoare în lună x 20 zile lucrate).

Prin compararea venitului brut lunar cumulat, realizat în valoare de 1.024 lei, cu nivelul salariului minim brut lunar aferent zilelor lucrate de 1.318 lei rezultă că venitul realizat este sub nivelul salariului minim brut aferent zilelor lucrate în lună. In acest caz, persoana fizică nu depune la niciun angajator declaraţia pe propria răspundere.

Angajatorul A stabileşte salariul minim brut lunar aferent zilelor lucrate în care contractul a fost activ la nivelul de 659 lei (1.450 lei: 22 zile lucrătoare în lună x 10 zile lucrate). Întrucât venitul brut realizat în lună de salariat (265 lei) este sub nivelul salariului minim brut lunar aferent zilelor lucrate (659 lei), angajatorul datorează contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate la baza de calcul de 659 lei.

Angajatorul B stabileşte salariul minim brut lunar aferent zilelor lucrate la nivelul în care contractul a fost activ de 659 lei (1.450 lei: 22 zile lucrătoare în lună x 10 zile lucrate). Întrucât venitul brut realizat în lună de salariat (759 lei) este mai mare decât nivelul salariului minim brut lunar aferent zilelor lucrate (659 lei), angajatorul datorează contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate la baza de calcul de 759 lei.

Alte prevederi legale din OMFP 2343 / 31.08.2017:

Art. 1. — Prezenta procedură se aplică în cazul salariaţilor care realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu nivelul salariului minim brut pe ţară în vigoare în luna în care au fost realizate, conform art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, pentru care angajatorii sau persoanele asimilate acestora datorează contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate la nivelul venitului brut lunar realizat efectiv, şi nu la nivelul salariului minim brut pe ţară, garantat în plată, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.

Art. 2. — (1) În scopul aplicării prevederilor art. 1, salariaţii aflaţi în situaţia prevăzută la art. 140 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal au obligaţia să depună la fiecare angajator sau persoane asimilate acestuia o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că veniturile lunare brute cumulate, realizate din salarii şi asimilate salariilor în baza mai multor contracte individuale de muncă, sunt cel puţin egale cu salariul minim brut pe ţară garantat în plată.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care la unul dintre angajatori salariaţii realizează un venit brut lunar, corespunzător numărului de zile lucrate în lună, cel puţin egal cu salariul minim brut pe ţară garantat în plată, aceştia nu au obligaţia depunerii declaraţiei pe propria răspundere la angajatorul respectiv.

(3) Declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (1) se depune lunar, pe perioada în care salariatul se află în situaţia prevăzută la art. 1, până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se constituie drepturile salariale.

(4) În vederea completării declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la alin. (1) până la termenul stabilit pentru depunerea acesteia, fiecare angajator eliberează salariatului, la cerere, un document din care să rezulte venitul brut lunar realizat.

(5) În cazul în care salariaţii nu depun declaraţia pe propria răspundere, fiecare angajator sau persoană asimilată angajatorului stabileşte baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate la nivelul salariului minim brut pe ţară corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ, dacă venitul brut realizat se situează sub nivelul salariului lunar minim brut.

(6) În vederea încadrării în situaţia prevăzută la art. 1, salariatul cumulează veniturile brute lunare realizate din salarii şi asimilate salariilor, iar suma rezultată o compară cu nivelul salariului minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţiile sociale.

Art. 3. — (1) În scopul aplicării prezentei proceduri, prin perioada în care contractul individual de muncă este activ se înţelege perioada în care contractul individual de muncă nu este suspendat potrivit Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În cazul în care, în cursul lunii, contractul individual de muncă este activ pentru o fracţiune din lună, nivelul salariului minim brut pe ţară aferent zilelor lucrate din lună se stabileşte după cum urmează:

(Salariul minim brut pe ţară/Numărul de zile lucrătoare în lună) x Numărul de zile lucrate în lună

Art. 4. — (1) Declaraţia pe propria răspundere menţionată la art. 2 alin. (1) constituie document justificativ pentru fiecare angajator în vederea stabilirii bazei de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate în conformitate cu prevederile art. 140 alin. (1) din Codul fiscal, pe perioada în care salariatul se află în situaţia prevăzută la lit. e) a alin. (3) al aceluiaşi articol.

(2) Angajatorul are obligaţia de a înregistra şi de a ţine evidenţa acestor declaraţii, în vederea încadrării salariatului în situaţia reglementată la art. 140 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal.

Art. 5. — (1) Declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 2 alin. (1) cuprinde în mod obligatoriu datele de identificare ale salariatului, precum şi informaţii referitoare la încadrarea salariatului în situaţia prevăzută la art. 140 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal.

(2) Modelul declaraţiei pe propria răspundere menţionate la art. 2 alin. (1) este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. — Pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor aferente lunii august 2017, salariaţii aflaţi în situaţia prevăzută la art. 140 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal depun declaraţia pe propria răspundere la fiecare angajator, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) şi (2), până cel târziu la data de 10 septembrie 2017.

Art. 8. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

12.09.2017                                                                                                                 Exp. ctb. Ostafi Dorel

 

Obligații fiscale pentru anul 2016 – asociații de proprietari

Obligațiile fiscale ale asociațiilor de proprietari

Pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale de către asociațiile de proprietari, trebuie luate în considerare următoarele situații:

1. Asociația care are angajați cu contract de muncă:

În acest caz, asociația are obligația să determine impozitul pe venitul din salarii. Concret, impozitul lunar pe venitul din salarii este un impozit final, care se calculează și se reține la sursă.

tarife-si-onorarii-1

Pentru angajații care au funcția de bază la asociație, impozitul se determină prin aplicarea unei cote de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferență între venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contribuțiilor sociale obligatorii aferente unei luni, și următoarele:

 • deducerea personală acordată pentru luna respectivă;
 • cotizația sindicală plătită în luna respectivă;
 • contribuțiile la fondurile de pensii facultative, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro.

Pentru celelalte cazuri, impozitul pe salarii se calculează prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferență între venitul brut și contribuțiile sociale obligatorii, precum și, după caz, a contribuției individuale la bugetul de stat datorate potrivit legii, pe fiecare loc de realizare a acestora (de exemplu, în situația indemnizațiilor sau primelor acordate membrilor aleși ai asociațiilor de proprietari).

2. Asociația care încheie contracte potrivit Codului civil:

Dacă persoana fizică prestatoare de servicii, cu care se încheie contractul în baza Codului civil, este persoană fizică autorizată să desfășoare activități independente sau exercită profesii libere (cu excepția contractelor de valorificare a dreptului de proprietate intelectuală) și este înregistrată fiscal potrivit legislației în materie, asociația de proprietari nu are obligații de reținere la sursă nici a impozitului și nici a contribuțiilor sociale.

Documentul care atestă înregistrarea fiscală a persoanelor fizice care desfășoară activități independente este:

 • pentru comercianți, care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerțului, certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în care este înscris codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;
 • pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, certificatul de înregistrare fiscală în care este înscris codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal.

Dacă persoana fizică prestatoare de servicii, cu care se încheie contractul în baza Codului civil, nu este persoană fizică autorizată, respectiv nu este înregistrată fiscal și care desfășoară activități de producție, comerț, prestări de servicii, profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuală, activități agricole, silvicultură și piscicultură, fără a avea caracter de continuitate și pentru care nu sunt aplicabile prevederile cap. II „Venituri din activități independente” și cap. VII „Venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură” din titlul IV al Codului fiscal, asociația de proprietari calculează impozitul pe venitul achitat persoanelor respective, la momentul acordării veniturilor prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut.

Impozitul astfel reținut se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut.

Totodată, asociația de proprietari are obligația să declare acest impozit în formularul 100 – „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat” precum și, anual, în formularul 205 – „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”.

3. Asociația care obține venituri din activități economice:

Ghidul ANAF menționează că sunt considerate venituri neimpozabile pentru asociațiile de proprietari constituite ca persoane juridice și asociațiile de locatari recunoscute ca asociații de proprietari, veniturile obținute și utilizate, în anul curent sau în anii următori, pentru îmbunătățirea utilităților și a eficienței clădirii, pentru întreținerea și repararea proprietății comune, potrivit legii.

De exemplu, sumele reprezentând venituri din închirierea spațiilor deținute de asociațiile de proprietari, sunt exceptate de la plata impozitului pe profit, dacă aceste sume sunt utilizate pentru îmbunătățirea utilităților și a eficienței căldurii, pentru întreținerea și repararea proprietății comune, și în anii următori anului în care acestea au fost înregistrate.

În schimb, dacă aceste venituri nu sunt utilizate în scopurile arătate mai sus, atunci asociației îi revin următoarele obligații:

 • să calculeze impozitul pe profitul realizat, conform evidentelor, în cotă de 16% și să-l vireze la bugetul de stat;
 • să depună, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor, formularul 101 „Declarație privind impozitul pe profit”.

Posibile sancțiuni pentru asociațiile de proprietari

Potrivit ghidului realizat de Fisc, se sancționează cu amendă nereținerea, potrivit legii, de către plătitorii obligațiilor fiscale, a sumelor reprezentând impozite și contribuții cu reținere la sursă, precum și reținerea și nevărsarea în totalitate, de către aceștia, a sumelor reprezentând impozite și contribuții cu reținere la sursă. Astfel, amenzile cu care se sancționează aceste tipuri de contravenții se încadrează între 1.000 și 8.000 de lei, astfel:

 • amendă de la 1.000 de lei la 1.500 de lei dacă obligațiile fiscale sustrase la plată sunt de până la 50.000 de lei inclusiv;
 • amendă de la 4.000 de lei la 6.000 de lei dacă obligațiile fiscale sustrase la plată sunt cuprinse între 50.000 de lei și 100.000 de lei inclusiv;
 • amendă de la 6.000 de lei și 8.000 de lei dacă obligațiile fiscale sustrase la plată sunt mai mari de 100.000 de lei.

De asemenea, se sancționează cu amendă contravențională de la 500 de lei la 1.000 de lei următoarele două contravenții:

 • nedepunerea de către contribuabil/plătitor la termenele prevăzute de lege a declarațiilor de înregistrare fiscală, de radiere a înregistrării fiscale sau de mențiuni;
 • neîndeplinirea de către contribuabil/plătitor la termen a obligațiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor și veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume, precum și orice informații în legătură cu impozitele, taxele, contribuțiile, bunurile și veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestora.