Formulare si tipizate contabile

Act aditional model editabil 2023 – Asociatie de Proprietari

Continutul-cadru al statutului Asociatiilor de Proprietari

Regulament condominiu

Stat salarii (integral-partial) si contract de mandat – 2018

Instructiuni completare stat plata simulare 2018

Act aditional la contractul de munca 2018

Model proces verbal Asociatie de prop. – negociere colectiva

Lista angajati prezenti – negociere colectiva – model

Convocator salariati Asociatie – negociere colectiva

Model contract de antrepriza

OUG_82_2017

OUG 79 – 2017

HG_846_2017

OMFP nr. 2343/2017

Declaratie proprie raspundere OMFP 2343/2017

OG 4 din 2017 – CAS si CASS majorate

D010 pt. 2017

D101 pt. profit 2016

Dispozitie de plata incasare

Acord de principiu al Asoc. pt. firmele din apartamente

Act aditional la acordul de asociere

Angajament de plata

Balanta Activ-Pasiv- 2016

BVC- 2016-1

Centralizator cheltuieli adm.-gosp.lunar

CERERE DE INSCRIERE IN ASOCIATIA DE PROPRIETARI

Cerere de restituire a fondului de rulment

CIM nou mai 2016

CONTRACT DE MANDAT

Conventie anuala pt firme

Proces verbal de receptie

Referat de necesitate