Declaratii Fiscale

INFORMARE PRIVIND D010, D101 PENTRU ASOCIATIILE DE PROPRIETARI

Va informam ca pana la data de 27.02.2017 inclusiv, aveti obligatia sa depuneti la ANAF urmatoarele declaratii, altfel riscand amenzi mari:

            D112 – pentru impozite si contributii salarii si asimilate salariilor pentru angajatii asociatiei pt. luna ian. 2017

           D205 – numai pentru venituri ocazionale declarate in D100 in anul 2016. Atentie! nu se declara impozitele retinute la sursa pt. venituri din salarii si asimilate salariilor sau alte venituri declarate in anul 2016 in D112.

        D010 – declaratie privind vectorul fiscal pt. impozitul pe profit din venituri economice ale asociatiei (chirii, publicitate etc.) incepand cu veniturile din anul 2016. Obligatia este a tuturor asociatiilor de proprietari, indiferent ca au obtinut sau nu venituri economice in anul 2016.

            D101 – declaratie privind impozitul pe profit incepand cu veniturile si cheltuielile aferente anului 2016. Obligatoriu pt. toate asociatiile de proprietari.

            “Registrul de evidenta fiscala” – obligatoriu pt. toate asociatiile de proprietari in urma inregistrarii D010 privind vectorul fiscal “Impozitul pe profit”. Aceste este un registrul tipizat si numerotat care se achizitioneaza de la Administratia financiara de sector, in termen de max. 30 zile de la inregistrarea D010 si se completeaza anual cu modul de calcul al rezultatului fiscal (profit impozabil) privind impozitul pe profit. Se pastreaza la asociatie si se prezinta la un eventual control de la ANAF. La achizitie sa aveti la dvs. D010 inregistrata si hot. jud. privind infiintarea asoc. de prop.

            Modul de completare D010:

           Aveti atasate in Sectiunea “Documente” → “Formulare si tipizate contabile” D010 conf. modelului ANAF actualizat in 2017. Se trimite la imprimanta (6 pag/formular) in 2 randuri de exemplare. Vor fi completate cu pix albastru, cu majuscule si vor fi semnate de reprezentantul asoc. (presedinte) sau prin imputernicire de catre administrator. Se depune la ghiseul Administratiei financiare de sector in 2 exemplare si se primeste inapoi un exemplar stampilat si avand nr. de inregistrare. Atentie! la completarea urmatoarelor elemente:

            – se va bifa cu X la pct. 2 “Declaratie de mentiuni” din Cap. I “Felul declaratiei”

            – se va completa cu nr. de cod fiscal al asociatiei, cu denumirea si adresa asoc.

            – la pct. 4 “Forma de organizare” se va bifa cu X dupa textul “Asociatie de proprietari”

            – la Cap. III “Reprezentare prin:” – nu se va completa nimic.

          – la Cap. IV “Alte date privind contribuabilul” la pct. 1 se va trece nr. de inregistrare hot. judecatoreasca privind infiintarea ca asoc. de prop. (EX: 179/AS/2005).

            La pct. 2 se va trece codul CAEN 9700

            La pct. 3 se bifeaza cu X “Sediul central”

            La pct. 5 “Forma juridica” se va completa cu “Organizatie non-profit”

            La pct. 6 “Forma de proprietate” se va mentiona “Privata (asociatie de prop.)”

            – la Cap. V “Date privind vectorul fiscal” la pct. 2 “Impozit pe profit” se bifeaza cu X in casuta din partea dreapta.

            La pct. 2.1 “Luare in evidenta” se bifeaza cu X, iar la “incepand cu data de” se va completa cu 01.01.2016

            La pct. 2.3 “Perioada fiscala” se va alege pct. 2.3.3 “anuala” si se va bifa casuta aferenta cu X

        – la sfarsitul formularului se va trece numele persoanei care face declaratia (Ex. presedinte / sau adm. cu imputernicire si copie CI), functia, semnatura olografa si data declaratiei. Ar fi bine sa fie stampilata cu stampila oficiala a asociatiei.

         – Atentie!!! La anumite Administratii financiare de sector se cere mentionarea inca odata a tuturor imp. si contributiilor sociale si de sanatate privind salariatii asoc. Mi se pare un abuz. Cand nu mai exista salariati la asoc., exista obligatia depunerii D010 privind “scoaterea din evidenta” incepand cu “data”. Uitati-va pe www.mfinante.gov.ro  → Sectiunea “Informatii fiscale si bilanturi” → Introduceti CUI-ul asociatiei → Apoi vedeti situatia vectorului fiscal pt. respectiva Asociatie.

            Modul de completare D101:

            – se va completa in dreptul textului “anul” 2016

        – la “tipul impozitului pe profit” se va alege din banda derulanta “104 – impozit pe profit anual (agricultura, ONG-uri)”.

            – perioada trebuie sa fie “01.01.2016 – 31.12.2016”

            – scadenta platii trebuie sa fie “25.02.2017”

            – se va completa codul fiscal al asoc. dvs.

            – Atentie!!! Se va alege din banda derulanta codul CAEN 9700 privind asoc. de prop. Se gaseste pe randul urmator codului fiscal.

            – se va trece denumirea asoc. (Ex. Asoc. de prop. bl. S6) si adresa de corespondenta respectiva, nr. tel., mail.

          – pe pag. 3 la final se completeaza obligatoriu cu numele si prenumele pers. care reprezinta asoc. (Presedinte sau adm. prin imputernicire) si functia.

         – semnatura formularului se face cu certificat digital inregistrat ANAF ca si D112 dupa o validare corecta si dupa atasarea fisierului “xml” “vezi “agrafa” partea stanga.

           – se depune pe www.e-guvernare.ro si se ataseaza recipisa emisa de ANAF ca sunt validari corecte.

            Exemple de completare cu date fin. contabile din anul 2016 pt. D101:

Ex. nr. 1NU exista venituri economice (chirii, publicitate etc.) pt. anul 2016 (majoritatea asociatiilor)

            Completarea D101:

            – venituri din exploatare (randul 1) = zero

            – cheltuieli de exploatare (randul 2) = zero

            – alte venituri neimpozabile (randul 20) = zero

            – chelt. aferente veniturilor neimpozabile (randul 32) = zero

            – Total imp. pe profit (rd. 41) calculat automat = zero

            – Imp. pe profit annual (rd. 45) calculat automat = zero

Ex. nr. 2Venituri din activitati ec. (chirii, publicitate etc) in anul 2016 (1 ian. – 31 dec.) = 10.000 lei

            – Cheltuieli pt. reparatii parti comune in anul 2016 (1 ian. – 31 dec.) din chirii incasate in anul 2016 (nu din anii precedenti anului 2016) = 4.500 lei

            – Sume pt. rep. parti comune pt. anii urmatori (decizie comitet) = 5.500 lei

            Completare D101:

            – venituri din exploatare (randul 1) = 10.000 lei

            – chelt. de exploatare (randul 2) = 4.500 lei

            – rezultat din exploatare (randul 3) calculat automat = 5.500 lei

            – rezultat brut (rd. 7) calculat automat = 5.500 lei

            – randul 10 – calculat automat = 5.500 lei

            – alte venituri neimpozabile (rd. 20) = 10.000 lei

            – rand 21 – calculat automat = 10.000 lei

            – rand 22 – calculat automat = -4.500 lei

            – chelt. aferente veniturilor neimpozabile (rd. 32) = 4.500 lei

             – total imp. pe profit (rd. 41) – calculat automat = zero

            – imp. pe profit anual (rd. 45) – calculat automat = zero

Pentru a nu plati imp. pe profit (16%) pt. cei 5.500 lei necheltuiti in anul 2016 se va emite o “Decizie de comitet”cu data de 31.12.2016 ca aceasta suma provenita din venituri ec. va fi cheltuita numai pt. rep. parti comune in anii urmatori (conform Legea nr. 227/2015 – art. 15) si vor fi considerate “venituri neimpozabile” si vor fi scutite de imp. pe profit.

Ex. nr. 3:Venituri din activitati ec. (chirii, publicitate etc.) in anul 2016 (1 ian. – 31 dec.) = 8.000 lei

            – Chelt. pt. rep. parti comune din chirii incasate in anul 2016 (nu din anii precedenti anului 2016) = 3.000 lei

            – Cheltuieli pt. montat contoare in ap. (PF) (schimbare destinatie venituri) din chirii incasate in anul 2016 = 5.000 lei

            Completare D101:

            – venituri din exploatare (rd. 1) = 8.000 lei

            – chelt. de exploatare (rd. 2) = 3.000 lei

            – alte venituri neimpozabile (rd. 20) = 3.000 lei

            – chelt. aferente veniturilor neimpozabile (rd. 32) = 3.000 lei

            – impozit aferent profitului ce se impune cu 16% (rd. 41.1) = 800 lei (5.000 lei profit x 16%)

            – total impozit pe profit (rd. 41) – calculat automat = 800 lei

            – imp. pe profit anual (rd. 45) calculat automat = 800 lei

*Celelalte randuri cu solduri sunt calculate automat de program si nu trebuie completate de mana.

Concluzie: Pt. toate veniturile economice (chirii, publicitate etc.) in timpul unui an fiscal (1 ian. – 31 dec.), care sunt folosite numai pt. rep. parti comune in anul cand s-au obtinut veniturile si in anii urmatori sunt considerate “venituri neimpozabile” si nu sunt supuse impozitului pe profit de 16%. Daca se schimba destinatia veniturilor ec. anuale in folosul proprietarilor (in orice mod) acestea devin “venituri impozabile” si sunt impozitate cu 16% cf. D101 cu obligatia achitarii impozitului respectiv pana la 25 febr. anul fiscal curent pt. veniturile si chelt. din anul fiscal precedent.

Daca aveti venituri ec. (chirii, publicitate etc.) anterior anului 2016 (ex. anii 2015, 2014, 2013 etc.), aceste venituri vor fi tinute pe o “fisa de operatiuni diverse in mod sintetic (cumulat, nu repartizat pe ap.) si nu vor fi mentionate deloc in D101 pt. anul 2016, dar vor fi folosite tot numai pt. reparatii parti comune in anii urmatori (2017, 2018, 2019 etc.). Aceste venituri vor fi mentionate in Balanta A-P de la fiecare sfarsit de an fiscal (31 dec.) separat sau cumulat cu veniturile anului 2016. Oricum trebuie intocmita o “fisa de operatiuni diverse pt. venituri ec. din anul 2016” la fel si pt. cheltuielile efectuate pt. rep. parti comune efectuate in 2016 din aceste venituri. Aceste date vor fi trecute atat in D101 cat si in “Registrul de evidenta fiscala”.

Aveti atasate in Sectiunea “Documente” → “Formulare si tipizate contabile” 2 fisiere in format PDF (D010 pt. 2017 si D101 pt. profit 2016). Le puteti salva pe calculator si completa cu datele fin. contabile ale asoc. dvs. Formula de calcul pt. rezultat fiscal = venituri totale – chelt. totale + chelt. nedeductibile aferente veniturilor neimpozabile – venituri neimpozabile (chirii, publicitate etc.).

Totodata, va reamintim ca aveti obligatia de a depune la Primaria de sector – Biroul Asociatiilor de proprietari Balanta Activ-Pasiv cu datele financiar contabile de la 31.12.2016. Termenul de depunere este 28.02.2017.

De asemenea, incepand cu 01.02.2017 salariul minim brut pe economie a crescut pana la valoarea de 1.450 lei (toate taxele si impozitele angajat incluse). Aveti obligatia de a intocmi acte aditionale de marire a salariului pt. salariatii care sunt angajati cu norma intreaga (8 ore/zi) si care au un venit brut mai mic de 1.450 lei si de a le inregistra in Revisal. Termenul-limita pana la care trebuie facuta raportarea este 01.03.2017.

Deoarece nu exista pe piata online un punct de vedere oficial de interpretare a legii sau exemple specifice in acest sens privind asociatiile de proprietari din partea Ministerului de Finante, ANAF, Administratii financiare, FAPR, Habitat, textul prezentului mesaj reprezinta o opinie personala de interpretare a legii si tratati-o ca atare.