Mod completare D112 – august 2017 si OMFP 2343/2017

Declaratia 112 pt. venituri august 2017

(mod de completare si modificare)

 

Va reamintim ca in data de 17.08.2017 v-am trimis un mail cu urmatorul titlu de text: “Taxarea suplimentara privind contractele de munca cu timp partial la Asociatiile de proprietari incepand cu 1 august 2017.  (Contributii suplimentare angajator: CAS 15.8% si CASS 5.2% – Exemple)”. Va rog sa verificati mail-urile in “Inbox” dar si in “Spam”. Prezentul mail are atasat in format .doc si “Declaratia pe proprie raspundere a angajatului cu contract partial”. Mai aveti anexate cateva exemple si prevederi legale din OMFP 2343/31.08.2017.

Exemplu teoretic:

O asociatie de proprietari are 3 angajati incepand cu 01.08.2017, dupa cum urmeaza:

angajatul A a realizat in august 2017 un venit brut de 501 lei – este pensionar in sistemul public de pensii si nu va plati CAS si CASS majorate.

angajatul B a realizat in august 2017 un venit brut de 641 lei – nu realizeaza venituri lunare de cel putin 1450 lei brut. Se va calcula CAS si CASS angajator la nivelul de 1450 lei.

angajatul C a realizat in august 2017 un venit brut de 501 lei – are mai multe contracte partiale de munca si depaseste 1450 lei/luna. Depune declaratie lunara pe propria raspundere intre 1 si 5 ale lunii curente pt. luna precedenta la fiecare angajator.

Total brut pt. calcul CAS si CASS angajator  in D112:  501 lei + 1450 lei (NU 641 lei) + 501 lei = 2452 lei

Calcul CAS si CASS angajator majorate pt. august 2017 in D112:

CAS 15,8% = 2452 lei x 15,8% = 387 lei

CASS 5,2% = 2452 lei x 5,2% = 128 lei

Procedura de modificare a sumelor si de depunere a D112 pt. venituri august 2017:

Se va intra in Anexa nr. 1.1 – Angajator din D112 la Sectiunea B – Indicatori statistici, iar la pct. 4 “Total fond de salarii brute” se va face urmatoarea modificare:

– se va trece baza de calcul pt. CAS si CASS majorate cf. OG 4/2017 in valoare de 2452 lei (501 lei + 1450 lei sal. minim + 501 lei = 2452 lei).

– se modifica in Sectiunea “C.1 Conditii de munca” la pct. 5 CAS Angajator cu noua valoare recalculata de 387 lei (2452 lei x 15,8%). Vă va atentiona ca a generat o nota cu avertizari “CAS – Angajator diferita de suma calculata …”. Dati ok.

La Sectiunea A – “Creante fiscale …” pct. 5 – “Contributia de asigurari sociale datorata de angajator” se va trece contributia recalculata in valoare de 387 lei. (2452 lei x 15,8%), iar la pct. 13 – “Contributia pt. asigurari sociale de sanatate datorata de angajator” se va trece contributia recalculata in valoare de 128 lei (2452 lei x 5,2%).

Programul de generare a D112 va atasa un fisier in format .xml care va fi transmis catre ANAF spre validare, iar un alt fisier cu atentionari va fi anexat la D112, dar care nu va influenta valorile reale recalculate si declarate pt. luna august 2017. Mesajele de atentionare au rolul de a atrage atentia asupra unor situatii care ar putea prezenta riscul de a nu fi corecte. Daca totusi situatia este corecta, declaratia ramane asa si este depusa (daca nu au existat si mesaje de eroare in recipisa). Doar mesajele de eroare trebuie eliminate pt. ca declaratia sa treaca de validari si sa poata fi depusa. Celelalte contributii angajator raman nemodificate (calculate la veniturile brute reale nu majorate ale lunii august 2017).

Va prezentam in continuare cateva exemple din OMFP 2343/31.08.2017 care speram sa va fie de folos pt. a intelege mai bine modul de calcul majorat privind CAS si CASS angajator:

Exemplul 1:

O persoană fizică încheie un contract individual de muncă cu normă întreagă cu societatea A şi un contract cu timp parţial cu societatea B. Contractele sunt active toată luna.

Pentru activitatea desfăşurată la angajatorul A, persoana fizică realizează un venit brut lunar de 1.450 lei, iar la angajatorul B, un venit brut lunar de 400 lei.

Venitul brut realizat cumulat, în lună, este de 1.850 lei (1.450 lei + 400 lei), iar nivelul salariului minim brut lunar este de 1.450 lei.

Prin compararea venitului brut lunar cumulat, realizat în valoare de 1.850 lei, cu nivelul salariului minim brut lunar de 1.450 lei rezultă că venitul realizat este mai mare decât salariul minim brut pe ţară. In acest caz, persoana fizică depune declaraţia pe propria răspundere numai la angajatorul B, întrucât la angajatorul A a realizat un venit brut egal cu salariul minim brut pe ţară (1.450 lei).

Angajatorul A datorează contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate la valoarea de 1.450 lei.

Angajatorul B datorează contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate la venitul realizat, respectiv la venitul brut lunar de 400 lei.

Exemplul 2:

O persoană fizică încheie, începând cu data de 1 octombrie 2017, trei contracte individuale de muncă cu timp parţial, cu societăţile A, B şi C, contractele fiind active întreaga lună.

Pentru activitatea desfăşurată, salariatul realizează următorul venit brut în lună:

— de la angajatorul A, suma de 400 lei;

— de la angajatorul B, suma de 500 lei;

— de la angajatorul C, suma de 600 lei.

Venitul brut realizat cumulat, în lună, este de 1.500 lei (400 lei + 500 lei + 600 lei), iar nivelul salariului minim brut lunar este de 1.450 lei.

Prin compararea venitului brut lunar cumulat, realizat în valoare de 1.500 lei, cu nivelul salariului minim brut lunar de 1.450 lei rezultă că venitul realizat este mai mare decât salariul minim brut pe ţară. In acest caz, salariatul depune la fiecare angajator declaraţia pe propria răspundere.

Astfel, fiecare angajator datorează, pentru salariat, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul reprezentând venitul brut realizat în lună.

Exemplul 3:

O persoană fizică încheie începând cu data de 1 octombrie 2017 trei contracte individuale de muncă cu timp parţial, cu societăţile A, B şi C, contractele fiind active întreaga lună.

Pentru activitatea desfăşurată, salariatul realizează următorul venit brut în lună:

— de la angajatorul A, suma de 300 lei;

— de la angajatorul B, suma de 400 lei;

— de la angajatorul C, suma de 500 lei.

Venitul brut realizat cumulat, în lună, este de 1.200 lei (300 lei + 400 lei + 500 lei), iar nivelul salariului minim brut lunar este de 1.450 lei.

Prin compararea venitului brut lunar cumulat, realizat în valoare de 1.200 lei, cu nivelul salariului minim brut lunar de 1.450 lei rezultă că venitul realizat este sub nivelul salariului minim brut pe ţară. In acest caz, salariatul nu depune declaraţia pe propria răspundere la niciun angajator.

Astfel, fiecare angajator datorează, pentru salariatul respectiv, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul reprezentând salariul minim brut pe ţară, respectiv la 1.450 lei.

Exemplul 4:

O persoană fizică încheie un contract individual de muncă cu normă întreagă cu societatea A şi un contract cu timp parţial cu societatea B. In cursul lunii noiembrie, persoana fizică lucrează 10 zile, restul de 12 zile lucrătoare din lună contractul individual de muncă fiind suspendat, potrivit legii.

Salariatul primeşte de la angajatorul A pentru zilele lucrate un venit brut de 750 lei, iar de la angajatorul B un venit brut de 165 lei.

Venitul brut realizat cumulat, în lună, aferent zilelor lucrate este de 915 lei (750 lei + 165 lei), iar nivelul salariului minim brut lunar aferent zilelor lucrate în care contractele au fost active este de 659 lei (1.450 lei: 22 zile lucrătoare în lună x 10 zile lucrate).

Prin compararea venitului brut lunar realizat cumulat cu nivelul salariului minim brut lunar aferent zilelor lucrate rezultă că venitul brut lunar realizat cumulat (915 lei) este mai mare decât nivelul salariului minim brut aferent zilelor lucrate în care contractele au fost active (659 lei). In acest caz, persoana fizică depune declaraţia pe propria răspundere la angajatorul B. Astfel, ambii angajatori datorează contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate la venitul brut realizat în lună de salariat, respectiv la 750 lei, în cazul angajatorului A, şi la 165 lei, în cazul angajatorului B.

Exemplul 5:

O persoană fizică încheie începând cu data de 1 octombrie 2017 un contract individual de muncă cu timp parţial cu societatea A, contract care încetează în data de 14 octombrie 2017. Ulterior, începând cu data de 18 octombrie 2017, încheie un alt contract individual de muncă cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, cu societatea B.

Salariatul va lucra în luna octombrie 10 zile (1—14 octombrie) la societatea A şi 10 zile (18—31 octombrie) la societatea B.

Salariatul primeşte, pentru zilele lucrate, de la angajatorul A un venit brut de 265 lei, iar de la angajatorul B un venit brut de 759 lei.

Venitul brut realizat cumulat în lună este de 1.024 lei (265 lei + 759 lei), iar nivelul salariului minim brut lunar aferent zilelor lucrate în care contractul a fost activ este de 1.318 lei (1.450 lei: 22 zile lucrătoare în lună x 20 zile lucrate).

Prin compararea venitului brut lunar cumulat, realizat în valoare de 1.024 lei, cu nivelul salariului minim brut lunar aferent zilelor lucrate de 1.318 lei rezultă că venitul realizat este sub nivelul salariului minim brut aferent zilelor lucrate în lună. In acest caz, persoana fizică nu depune la niciun angajator declaraţia pe propria răspundere.

Angajatorul A stabileşte salariul minim brut lunar aferent zilelor lucrate în care contractul a fost activ la nivelul de 659 lei (1.450 lei: 22 zile lucrătoare în lună x 10 zile lucrate). Întrucât venitul brut realizat în lună de salariat (265 lei) este sub nivelul salariului minim brut lunar aferent zilelor lucrate (659 lei), angajatorul datorează contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate la baza de calcul de 659 lei.

Angajatorul B stabileşte salariul minim brut lunar aferent zilelor lucrate la nivelul în care contractul a fost activ de 659 lei (1.450 lei: 22 zile lucrătoare în lună x 10 zile lucrate). Întrucât venitul brut realizat în lună de salariat (759 lei) este mai mare decât nivelul salariului minim brut lunar aferent zilelor lucrate (659 lei), angajatorul datorează contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate la baza de calcul de 759 lei.

Alte prevederi legale din OMFP 2343 / 31.08.2017:

Art. 1. — Prezenta procedură se aplică în cazul salariaţilor care realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu nivelul salariului minim brut pe ţară în vigoare în luna în care au fost realizate, conform art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, pentru care angajatorii sau persoanele asimilate acestora datorează contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate la nivelul venitului brut lunar realizat efectiv, şi nu la nivelul salariului minim brut pe ţară, garantat în plată, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.

Art. 2. — (1) În scopul aplicării prevederilor art. 1, salariaţii aflaţi în situaţia prevăzută la art. 140 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal au obligaţia să depună la fiecare angajator sau persoane asimilate acestuia o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că veniturile lunare brute cumulate, realizate din salarii şi asimilate salariilor în baza mai multor contracte individuale de muncă, sunt cel puţin egale cu salariul minim brut pe ţară garantat în plată.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care la unul dintre angajatori salariaţii realizează un venit brut lunar, corespunzător numărului de zile lucrate în lună, cel puţin egal cu salariul minim brut pe ţară garantat în plată, aceştia nu au obligaţia depunerii declaraţiei pe propria răspundere la angajatorul respectiv.

(3) Declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (1) se depune lunar, pe perioada în care salariatul se află în situaţia prevăzută la art. 1, până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se constituie drepturile salariale.

(4) În vederea completării declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la alin. (1) până la termenul stabilit pentru depunerea acesteia, fiecare angajator eliberează salariatului, la cerere, un document din care să rezulte venitul brut lunar realizat.

(5) În cazul în care salariaţii nu depun declaraţia pe propria răspundere, fiecare angajator sau persoană asimilată angajatorului stabileşte baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate la nivelul salariului minim brut pe ţară corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ, dacă venitul brut realizat se situează sub nivelul salariului lunar minim brut.

(6) În vederea încadrării în situaţia prevăzută la art. 1, salariatul cumulează veniturile brute lunare realizate din salarii şi asimilate salariilor, iar suma rezultată o compară cu nivelul salariului minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţiile sociale.

Art. 3. — (1) În scopul aplicării prezentei proceduri, prin perioada în care contractul individual de muncă este activ se înţelege perioada în care contractul individual de muncă nu este suspendat potrivit Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În cazul în care, în cursul lunii, contractul individual de muncă este activ pentru o fracţiune din lună, nivelul salariului minim brut pe ţară aferent zilelor lucrate din lună se stabileşte după cum urmează:

(Salariul minim brut pe ţară/Numărul de zile lucrătoare în lună) x Numărul de zile lucrate în lună

Art. 4. — (1) Declaraţia pe propria răspundere menţionată la art. 2 alin. (1) constituie document justificativ pentru fiecare angajator în vederea stabilirii bazei de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate în conformitate cu prevederile art. 140 alin. (1) din Codul fiscal, pe perioada în care salariatul se află în situaţia prevăzută la lit. e) a alin. (3) al aceluiaşi articol.

(2) Angajatorul are obligaţia de a înregistra şi de a ţine evidenţa acestor declaraţii, în vederea încadrării salariatului în situaţia reglementată la art. 140 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal.

Art. 5. — (1) Declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 2 alin. (1) cuprinde în mod obligatoriu datele de identificare ale salariatului, precum şi informaţii referitoare la încadrarea salariatului în situaţia prevăzută la art. 140 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal.

(2) Modelul declaraţiei pe propria răspundere menţionate la art. 2 alin. (1) este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. — Pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor aferente lunii august 2017, salariaţii aflaţi în situaţia prevăzută la art. 140 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal depun declaraţia pe propria răspundere la fiecare angajator, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) şi (2), până cel târziu la data de 10 septembrie 2017.

Art. 8. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

12.09.2017                                                                                                                 Exp. ctb. Ostafi Dorel