Cenzorate Asociatii de Proprietari 3

Negocierea colectiva privind trecerea contributiilor de la angajator la angajat – Extrase din legi (Codul fiscal, OUG 79/2017, OUG 82/2017 si HG 846/2017)

Negocierea colectiva la asociatiile de proprietari

privind trecerea contributiilor

de la angajator la angajat – Extrase din legi

(Codul fiscal, OUG 79/2017, OUG 82/2017 si HG 846/2017)

 

Formulare anexate:

1 – stat de plata simulare salarii (adm./casier/ingrijitor/presedinte) 2018 – descarcati de aici

2 – instructiuni completare stat plata simulare 2018(word) – descarcati de aici

3 – convocator salariati asociatie model – descarcati de aici

4 – proces verbal negociere salarii asociatie – descarcati de aici

5 – lista prezenta salariati model – descarcati de aici

6 – act aditional la contractul de munca model 2018 – descarcati de aici

 

Atentie!  Atentie! Au mai ramas 7 zile!!!:

Va informam ca in contextul modificarilor introduse de OUG nr. 79/2017 privind transferul contribuţiilor sociale de la angajator la angajat, ce urmează a se aplica de la 1 ianuarie 2018 este obligatoriu sa se aplice o serie de reguli privind negocierea intre parti (angajator / angajat) pentru modificarea contractelor de muncă prin acte adiţionale si transmiterea lor in Revisal pana in 29.12.2017 (ultima zi lucratoare din 2017).

Pentru punerea în aplicare a OUG nr. 79/2017, se vor demara urmatoarele proceduri:

  • iniţierea negocierii colective, la asociatiile de proprietari care au angajati cu contracte individuale de munca timp integral (8h / zi) sau partial (1h – 7h / zi) cat si pt. contractele de mandat (presedinti, membrii Comitetului executiv sau cenzori PF).
  • intocmirea de acte aditionale la contractele de munca si la contractele de mandat.

 ATENŢIE! Aceste reguli se aplică în perioada 20 noiembrie – 20 decembrie 2017! Toţi angajatorii, indiferent de numărul de salariaţi, trebuie să iniţieze negocierile colective. Potrivit Legii dialogului social, refuzul angajatorului de a începe negocierea contractelor individuale de munca sau a contractelor de mandat constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 5.000 lei și 10.000 lei. Va rog sa atrageti atentia presedintilor de Asociatie sa initieze in cel mai scurt timp negocierile colective!

Conform noului Cod Fiscal (art. 76) veniturile din salarii sunt veniturile obtinute in bani sau in natura de o persoana fizica rezidenta (domiciliul in Romania) ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de muncă (adm., contabil, casier, ingrijitor etc.).

Conform art. 76 din Norme metodologice de aplicare a Codului Fiscal lit. g:

– remunerația primită de președintele asociației de proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de mandat, potrivit Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare, sunt considerate venituri asimilate salariilor si se impoziteaza la fel ca si salariile (CAS 25%, CASS 10% si impozit 10%).

ART. 77 – Deducerea personală:

– Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii au dreptul la deducerea din venitul net lunar a unei sume sub formă de deducere personală, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află funcția de bază.

– Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 1.950 lei inclusiv, astfel:

(a) pentru contribuabilii care nu au persoane în întreținere – 510 lei;

(b) pentru contribuabilii care au o persoană în întreținere – 670 lei; (510 lei + 160 lei)

(c) pentru contribuabilii care au două persoane în întreținere – 830 lei; (510 lei + 320 lei)

(d) pentru contribuabilii care au trei persoane în întreținere – 990 lei; (510 lei + 480 lei)

(e) pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreținere – 1.310 lei. (510 lei + 800 lei)

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.951 lei – 3.600 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive față de cele de mai sus și se stabilesc potrivit următorului tabel:

Venit lunar brut Persoane aflate în întreținere
de la  ………… la fără 1 pers. 2 pers. 3 pers.

4 și peste
1 1950 510 670 830 990 1310
1951 2000 495 655 815 975 1295
2001 2050 480 640 800 960 1280
2051 2100 465 625 785 945 1265
2101 2150 450 610 770 930 1250
2151 2200 435 595 755 915 1235
2201 2250 420 580 740 900 1220
2251 2300 405 565 725 885 1205
2301 2350 390 550 710 870 1190
2351 2400 375 535 695 855 1175
2401 2450 360 520 680 840 1160
2451 2500 345 505 665 825 1145
2501 2550 330 490 650 810 1130
2551 2600 315 475 635 795 1115
2601 2650 300 460 620 780 1100
2651 2700 285 445 605 765 1085
2701 2750 270 430 590 750 1070
2751 2800 255 415 575 735 1055
2801 2850 240 400 560 720 1040
2851 2900 225 385 545 705 1025
2901 2950 210 370 530 690 1010
2951 3000 195 355 515 675 995

 

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3.600 lei nu se acordă deducerea personală.

Persoana în întreținere poate fi soția/soțul, copiii sau alți membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soțului/soției acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile și neimpozabile, nu depășesc 510 lei lunar.

În cazul în care o persoană este întreținută de mai mulți contribuabili, suma reprezentând deducerea personală se atribuie unui singur contribuabil, conform înțelegerii între părți. Pentru copiii minori ai contribuabililor, suma reprezentând deducerea suplimentara se atribuie fiecărui contribuabil (atat sotului cat si sotiei) în întreținerea căruia/cărora se află aceștia. (norme metodologice)

Copiii minori, în vârstă de până la 18 ani împliniți ai contribuabilului, sunt considerați întreținuți.

Suma reprezentând deducerea personală se acordă pentru persoanele aflate în întreținerea contribuabilului, pentru acea perioadă impozabilă din anul fiscal în care acestea au fost întreținute. Perioada se rotunjește la luni întregi în favoarea contribuabilului.

Deducerea personală se acordă persoanelor angajate pe teritoriul României cu contract individual de muncă, indiferent de natura acestuia (normă întreagă/timp parțial, pe durată determinată/nedeterminată etc) numai la acel angajator unde salariatul își declară funcția de bază. Aceasta se acordă de către angajatorii cu sediul sau domiciliul în România, pentru veniturile din salarii, realizate de persoanele încadrate cu contract individual de muncă în condițiile de mai sus.

Valoarea deducerii personale nu se fracţionează în cadrul lunii şi se acordă o singură dată în lună de către un singur angajator. În practică, se acordă la angajatorul unde salariatul are încă în vigoare contractul individual de muncă la data 1 a lunii pentru care se calculează statul de plată.

Din 2016, deducerea personală pentru copiii minori se acordă ambilor părinți.

Intrebare contribuabil: Ce contributii/impozit se datoreaza din anul 2018 pentru o indemnizatie lunara presedinte asociatiei de proprietari in valoare bruta de 200 lei? Raspuns ANAF: Fiind un venit asimilat salariilor, se datorează aceleaşi contribuţii ca si pentru veniturile din salarii, dar baza lunară de calcul al contribuţiilor sociale, o reprezintă indemnizaţia de 200 lei brut. (nu se calculeaza contributii majorate, aplicate la nivelul salariului minim brut pe economie).

In conditiile in care veniturile lunare brute, insumate,  obtinute din mai multe contracte individuale de munca cu timp partial (sunt excluse veniturile din contractele de mandat) sunt mai mici decat nivelul salariului minim brut pe tara, fiecare din Angajatorii salariatului vor calcula contributiile sociale (CASS 10% si CAS 25%) la nivelul salariului minim brut pe tara, si nu la salariul brut realizat de catre angajat.

Nu se calculeaza contributii suplimentare (CASS 10% si CAS 25%) la nivelul salariului minim brut pe tara (1900 lei) pentru urmatoarele persoane:

a) sunt elevi sau studenți, cu vârsta până la 26 de ani, aflați într-o formă de școlarizare;

b) au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepția pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum și a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;

c) realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul de bază minim brut pe țară (1900 lei).

Categorii de venituri pentru care se datorează contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM Angajator): 

Contribuția asiguratorie pentru muncă se datorează pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor la totaluri state de plata brute.

Cota contribuției asiguratorie pentru muncă este de 2,25% calculata la total fond de salarii brute din statul de plata.

Atentie!  Atentie!:

Pentru activitatea desfasurata in cadrul asociatiei de catre administrator, contabil, ingrijitor, casier, mecanic, fochist etc), in mod repetitiv si dependent de angajator (nu PFA), conventiile civile (contracte civile) nu mai sunt legale. Pentru astfel de activitati se impune incheierea de contracte de munca cu timp integral sau partial. Altfel, Angajatorul risca amenzi de pana la 10.000 lei / angajat fara forme legale.

Incepand cu luna octombrie, veniturile din conventii civile nu mai pot fi declarate in D 112 (programul nu mai permite).

Daca totusi este cazul sa folositi conventii civile pentru lucrari ocazionale, o data pe an (vopsit pomii, curatenie generale etc), le veti impozita cu 10% (incepand cu 1 ianuarie 2018) si le veti declara in D 100. CASS 10% va fi platit de catre beneficiarul venitului (in nume propriu), NU de catre Angajator (Asociatie).

Va rog foarte mult sa descarcati toate documentele necesare negocierii colective si intocmirii corecte a actelor aditionale mentionate la inceputul prezentei informari. Puteti simula salariile brute in functie de cele nete incasate in luna dec. 2017 folosind fisierul .xls cu instructiunile de folosire atat pt. administrator, contabil, casier, ingrijitor cat si pt. presedinti sau membri de comitet.

 Va multumim si va uram succes!

Cu respect,

Echipa Adoris                                                     13.12.2017