Expertize Contabile

Expertize Contabile

  Echipa noastra de profesionisti (societatile de expertiza contabila Adoris) ofera servicii de expertiza contabila extrajudiciara asociatiilor de proprietari din Bucuresti.

   Profesionistii nostri sunt membri activi CECCAR (3 experti contabili, 2 contabili autorizati, 1 inspector resurse umane si 1 inspector SSM) care, datorita experientei de peste 20 ani in domeniul financiar-contabil, va garanteaza servicii de calitate in domeniul asociatiilor de proprietari. Din 2001 si pana in prezent am efectuat peste 1000 de lucrari de verificari financiar-contabile, revizii contabile, revizii de gestiune si expertize contabile judiciare si extrajudiciare la asociatiile de proprietari din Bucuresti si imprejurimi.

  Societatile noastre de expertiza contabila Adoris fac parte din Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania – CECCAR si va pot fi de folos la orice ora din zi. Puteti sa ne contactati oricand la adresa de e-mail office@cenzorate-expertize.ro. Un expert contabil va sta la dispozitie cu informatii, detalii si sugestii in vederea clarificarii oricarei probleme pe care o intampinati.

  Expertiza contabila extrajudiciara este expertiza care are loc direct intre partile aflate in litigiu, in afara oricarei interventii judecatoresti. Ea poate fi solicitata de persoane fizice sau juridice pentru stabilirea adevarului si legalitatii in raporturile lor de activitate intr-o asociatie de proprietari.

Expertize Contabile 4

Expertiza reprezintă un concept care se deosebeste de audit, control, revizie sau verificare, întrucat conţine in sine ideea de exprimare libera a punctului de vedere al expertului in ceea ce priveste obiectivele sau faptele asupra carora s-a efectuat expertiza.

Deci expertiza este prin excelenta o lucrare personala si critica, cuprinzand nu numai rezultatul examinării faptelor din punct de vedere al exactitatii formale si materiale, dar si parerea expertului asupra cauzelor si efectelor in legatură cu obiectul supus cercetarii sale.

Expertiza contabila extrajudiciara poate fi solicitata de catre:

 • Locatarii aflati in litigiu cu administratorul asociatiei de proprietari. Plata expertizei se va face de catre proprietarii aflati in litigiu;
 • Presedintele asociatiei de proprietari;
 • Comitetul Executiv (jumatate plus 1 dintre membrii alesi);
 • Adunarea generala a proprietarilor ordinara sau extraordinara convocata (cu minim 20% din proprietari).

  Plata expertizei se repartizeaza proprietarilor pe cota parte indiviza, atunci cand expertiza este solicitata de catre Asociatia de Proprietari (Adunarea generala a proprietarilor), Presedinte, Comitet executiv sau de catre solicitantul expertizei (proprietarii afectati), atunci cand expertiza este solicitata in nume propriu.

   Pretul unei expertize contabile extrajudiciare se stabileste in functie de:

numarul si tipul obiectivelor expertizei (complexitatea ei);

numarul de luni pentru care se face expertiza (durata expertizei);

numarul de apartamente ale Asociatiei de Proprietari pentru care se solicita expertiza (volumul expertizei);

  Contractul pentru o expertiza contabila extrajudiciara trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:

 • Identitatea expertului contabil nominalizat pentru efectuarea expertizei;
 • Identitatea clientului care a solicitat expertiza (asociatia de proprietari cu datele de identificare);
 • Obiectivele expertizei sau intrebarile adresate expertului;
 • Perioada in care urmeaza sa se desfasoare expertiza;
 • Actele contabile supuse expertizei;
 • Onorariul datorat expertului;
 • Termenul la care se va depune raportul;
 • Modalitati de reziliere sau de modificare a contractului de prestari servicii (expertiza contabila) prin acte aditionale si notificari;
 • Modalitati de conciliere amiabila in eventuale litigii, forta majora

Expertize Contabile 1

   Exemple de posibile obiective pentru a efectua o  expertiza financiar contabila la asociatii de proprietari:

 • verificarea sumelor incasate in numerar sau prin cont bancar de catre Administrator si reflectarea lor in contabilitate (verifică Registrul de casa si Registrul de mijloace banesti aflate in cont la banca);
 • verificarea platilor efectuate catre furnizori atat prin casieria asociatiei (in numerar) cat si prin contul bancar (viramente bancare);
 • verificarea registrelor Asociatiei de Proprietari si corectitudinea intocmirii lor;
 • verificarea achitarii taxelor si impozitelor catre bugetul de stat si a contributiilor catre bugetul asigurarilor sociale si de sanatate conform Codului Fiscal actualizat;
 • verificarea calculelor cotelor de intretinere, verificarea corectitudinii calculelor penalitatilor datorate de restantieri la plata cu intarziere a intretinerii, etc. ;
 • verificarea fondului de rulment constituit, componenta si utilizarea acestuia;
 • verificarea fondului de reparatii constituit, componenta si utilizarea acestuia;
 • verificarea in totalitate a gestiunii administratorului (atat gestiunea materiala cat si cea financiara);
 • verificarea respectarii normelor legale in vigoare in ceea ce priveste avizele si aprobarile necesare Administratorului pentru efectuarea platilor curente, a cheltuielilor necesare sau urgente ale Asociatiei, respectarea plafonului de Casa cu privire la lichiditati si cu privire la efectuarea platilor catre furnizorii de servicii prin Contul Bancar al Asociatiei.
 • verificarea tuturor platilor curente efectuate de Administrator catre furnizorii de servicii, legalitatea lor si dacă in conditiile in care Asociatia avand de plata mari restante, penalitati la plata furnizorilor, Administratorul a efectuat cheltuieli care nu erau urgente sau necesare, sau a pastrat banii in casierie fara a plati furnizorii de servicii;
 • determinarea cauzelor perceperii de catre furnizorii de servicii a unor sume penalizatoare, cuantumul penalitatilor achitate in perioada mentionata si cine se face vinovat de producerea lor;
 • verificarea existentei si corectitudinii evidentei contabile pe o anumita perioada pe baza de reglementari contabile (Legea nr. 82/1991 actualizata; Legea 196/2018 si OMFP 3103/2017);
 • verificarea corectitudinii calcularii impozitelor si taxelor catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale si de sanatate si concordanta cu declaratiile depuse la Institutiile Statului (ANAF).

   Expertiza contabila pentru Asociatii de proprietari (proprietari sau chiriasi)

Expertize Contabile 2

   Expertiza contabila este o formă de cercetare stiintifica efectuata in vederea lamuririi modului in care sunt reflectate in documente si in evidentele tehnico-operative si contabile, anumite fapte, imprejurari si situatii de natura economico-financiara. Prin expertiza contabilă se intelege misiunea data unui expert contabil de a controla registre contabile, conturi si acte justificative financiar-contabile ale unei entitati, fie in scopul de a furniza partilor interesate date pentru o regularizare echitabila a afacerilor comune, fie spre a procura justitiei informatiile necesare in scopul de a se pronunta, in cunostinta de cauza, asupra unui proces sau a unei contestatii de care a fost sesizata.

   Expertizele contabile pot fi efectuate numai de catre experţii contabili inscrisi în Tabloul Corpului. Expertul contabil solicitat in efectuarea unei expertize contabile este obligat sa fie independent fată de partile interesate in expertiza, evitand orice si­tuatie care ar presupune o lipsa de independenta sau o constran­gere care ar putea sa-i impieteze integritatea si obiectivitatea.

   Calitatea de expert contabil abilitat sa efectueze expertize contabile este reglementata. Competenta presupune detinerea de catre expertul contabil a cunostintelor necesare domeniului la care se referă expertiza contabila (ex: asociatii de proprietari cu specificul lor).

  El trebuie sa se supună regulilor Corpului privind formarea continua, actualizarea si testarea permanenta a cunostintelor pe care le poseda.

  Refuzurile nejustifi­cate ale membrilor Corpului, deci si ale expertilor contabili, de a urma cursuri de pregatire profesionala anuala continua se sanctioneaza cu suspendarea acestora din Tabloul Corpului. Or, suspendarea sau radierea din Tabloul Corpului atrage dupa sine imposibilitatea exercitarii calitatii de expert contabil, deci imposibilitatea angajarii si efectuarii de expertize contabile judiciare si extrajudiciare.

  Expertiza contabila este mijlocul legal folosit ca proba in justitie, prin care se poate demonstra un prejudiciu material sau banesc produs unui proprietar sau Asociatiei de Proprietari, de catre Administrator, Contabil, Presedinte, Comitet executiv sau Cenzor. Expertiza contabila, pentru a fi recunoscuta in justitie, poate fi efectuata doar de un expert contabil autorizat de Corpul Expertilor Contabili (CECCAR) sau de catre o societate de expertiza contabila cu toate avizele la zi emise de CECCAR. Expertiza contabila poate fi solicitata atat de Asociatia de Proprietari, prin intermediul Presedintelui, cat si de oricare dintre membrii acesteia.

  Fiecare expertiza se finalizeaza prin emiterea unui Raport complet cu rezultatele, opiniaobservatiile si concluziile noastre pe baza materialului documentar solicitat si va raspunde la toate obiectivele expertizei contabile mentionate in Contractul de prestari servicii incheiat intre parti (asociatie si societate de expertiza).

Expertize Contabile 3

  Expertiza contabila poate fi dispusa de organele judiciare, pentru solutionarea cauzelor aflate in faze de ancheta, cercetare sau judecata (expertiza contabila judiciara) sau solicitata de persoane fizice sau juridice interesate fara sa existe un dosar de ancheta, cercetare sau judecata (expertiza contabila extrajudiciara).

   In cazul expertizei contabile judiciare, expertul este numit de catre instanta de judecata, in timp ce pentru expertizele extrajudiciare, solicitantul poate fi orice persoana fizica sau juridica autorizata CECCAR, alegerea expertului apartinand acestuia.

Definitie termeni folositi:

Expert contabil = persoana fizica sau juridica definita ca atare prin Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati.

Cabinet = expertul contabil sau societatea de expertiza contabila care furnizeaza in mod liber servicii contabile pe piata.

Polita de asigurare profesionala pentru malpraxis = polita care acopera eventuale riscuri de neglijenta sau erori ce pot aparea fara intentie in activitatea profesionala (cenzorate lunare sau expertize contabile pentru asociatii de proprietari) desfasurata de catre un expert contabil (cenzor PFA, cenzor persoana juridica sau societate de expertiza contabila) sau de catre avocati/birouri de avocatura/cabinete individuale de avocatura in activitatile profesionale desfasurate in procese civile, procese penale sau in cosultanta juridica de specialitate acordata asociatiilor de proprietari.