NOUTĂȚI LEGISLATIVE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI ÎN ANUL 2023

Bună ziua stimați PREȘEDINȚI / ADMINISTRATORI / CONTABILI

În primul rând, dorim să vă urăm un călduros La mulți ani! Noul an să vă aducă pace, liniște, bucurie și sănătate!

Echipa Adoris dorește să vă aducă la cunoștință ultimele noutăți legislative privitoare la desfășurarea activității în cadrul Asociațiilor de Proprietari:

1. Începând cu 01.01.2023 salariul minim brut pe economie a crescut până la valoarea de 3.000 lei. În cazul în care aveți salariați încadrați cu un venit brut sub această valoare (inclusiv salariați cu normă parțială), vă aducem la cunostință că aceștia nu pot fi încadrați cu mai puțin de 375 lei brut/oră/zi  (3.000 lei ÷ 8h). Dacă aveți angajați încadrați cu un venit brut mai mic de 375 lei brut/oră, aveți următoarele variante:

a) fie majorați salariul brut al angajatului, astfel încât acesta să nu fie mai mic de 375 lei/oră/zi;

b) fie micșorați numărul de ore, astfel încât ceea ce rezultă din împărțirea salariului brut la numărul de ore să nu fie mai mic de 375 lei.

În ambele variante aveți obligația de a întocmi acte adiționale (termen de întocmire maxim 31.12.2022) și de a le înregistra și raporta în Revisal. Termenul-limită de transmitere a Revisal-ului este 31.01.2023. (descărcați model act adițional 2023 – model preluat de pe site-ul CabinetExpert.ro, adaptat pentru Asociațiile de Proprietari).

După cum bine știți, începând cu veniturile aferente lunii AUGUST 2022, pentru salariaţii care realizează în baza contractelor individuale de muncă cu timp parţial, venituri din salarii sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate se stabilesc la nivelul contribuţiilor aferente salariului minim brut pe ţară garantat în plată, conform ORDINULUI Nr. 1855/2022 din 12 august 2022.

De această obligație scapă salariații care au mai multe contracte de muncă (la același angajator sau la angajatori diferiți, indiferent de normele de lucru aferente), însă doar dacă acestea însumează cel puțin valoarea salariului minim brut pe economie (3.000 lei). Exceptați de plata contribuțiilor majorate mai sunt și pensionarii pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii (doar dacă nu primesc concomitent și alte tipuri de pensii).

Această prevedere a mai fost aplicată și în anii 2017 – 2019, când am tratat subiectul, pe larg și cu exemple, aici.

De asemenea, aducem la cunoștința tuturor Asociațiilor de Proprietari care încă mai au persoane încadrate în baza unor convenții civile (deși, conform noului Cod civil, nici nu mai există noțiunea de convenție civilă, aceasta fiind înlocuită de contractul de antrepriză), că această practică nu mai este de actualitate și, mai ales, este și ilegală. Se vor încheia, în mod obligatoriu, contracte individuale de muncă, în caz contrar, amenda fiind în valoare de 20.000 lei pentru fiecare persoana neîncadrată cu forme legale.

2. Președinților și membrilor Comitetelor Executive le revine obligația de a convoca Adunarea Generală a Proprietarilor, în primul trimestru al anului. La convocarea acesteia, vă recomandăm, în mod imperios, să aveți în vedere respectarea prevederilor art. 47 din Legea 196/2018, pentru a putea fi siguri că Adunarea Generală a fost convocată legal. În caz contrar, riscați ca toate hotărârile pe care le veți adopta în ședinta Adunării Generale să fie atacate în Instanță și să fie declarate nule.

După cum stabilește Legea 196/2018, Asociațiile de Proprietari trebuie să aibă deja adoptat un regulament de condominiu. Termenul stabilit de Legea Asociațiilor de Proprietari pentru adoptarea acestuia a expirat în septembrie 2019. În cazul în care în Asociația dvs. nu a fost deja adoptat, vă recomandăm sa puneți în discuție și să aprobați acest Regulament în cadrul următoarei Adunări Generale.

De asemenea, și STATUTUL Asociației de Proprietari trebuie adaptat și reactualizat cu datele specifice ale Asociației dvs. și, la Acordul de Asociere inițial, trebuie redactat un Act Adițional cu datele actuale privind membrii Asociației (termenul prevăzut de Legea 196/2018 a expirat în septembrie 2019). Pentru a fi valabile și legale, ambele documente (statutul și actul adițional al acordului de asociere inițial) trebuie discutate și votate în Adunarea Generală a Asociației, apoi depuse la Judecatorie! (descarcati model Regulament; descarcati model Statut).

3. Dotarea obligatorie cu repartitoare de căldură și contoare pentru apă caldă a apartamentelor din blocurile racordate la sistemul centralizat de termoficare, a fost amânată oficial până la data de 31.12.2023, conform Legii 24/2023. “În imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică în sistem de distribuţie orizontală este obligatorie montarea sistemelor de măsurare până la 31 decembrie 2023 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire şi apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuit. Pentru condominiile cu distribuţie verticală a agentului termic în care utilizarea de contoare individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficientă din punctul de vedere al costurilor este obligatorie montarea sistemelor tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, respectiv a repartitoarelor de costuri, pe toate corpurile de încălzire din fiecare apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuit, în condiţiile în care există realizat la nivel de condominiu un sistem de echilibrare hidraulică a instalaţiei de încălzire.

4. Administratorii au obligația de a depune la Primăriile de sector – Biroul Asociațiilor de Proprietari, Situația soldurilor elementelor de Activ și Pasiv, cu datele financiar-contabile de la 31.12.2022 (deși nu mai există un termen de depunere prevăzut de Legea 196 / 2018, ar fi bine ca Balanțele Activ-Pasiv să fie depuse până la data de 28.02.2023). Vă recomandăm ca soldul din registrul de casă din cadrul Balanței Activ-Pasiv ce o veți depune să nu depășeașcă plafonul stabilit de lege la valoarea de maxim 1.000 lei, altfel riscând amendă. Avem cunoștință de câteva Asociații care au fost amendate din cauza faptului ca au ținut în casierie sume mai mari de 1.000 lei.

5. Certificatul de calificare profesională pentru administratorii de bloc trebuia obținut până în anul 2021. Rugăm administratorii care știu că nu și-au îndeplinit această obligație legală să intre în legalitate, în caz contrar riscând amenzi din partea Primăriilor de sector.

6. Aveți obligația de a depune la ANAF D101 – declarația privind impozitul pe profit aferent anului 2022 (termen de depunere 26.06.2023). Obligatoriu de depus de către toate Asociațiile de Proprietari înregistrate ca plătitoare de impozit pe profit. (pt. verificare click pe următorul link: https://mfinante.gov.ro/domenii/informatii-contribuabili/persoane-juridice/info-pj-selectie-dupa-cui – unde introduceți CIF-ul Asociației, iar “câmpul Impozit pe profit (data luarii in evidență):” vă va spune dacă trebuie sau nu să depuneți D101).

Conform Codului fiscal actualizat 2023, art. 15 alin. (1) lit. c): (1) “În cazul următoarelor persoane juridice române, la calculul rezultatului fiscal sunt considerate venituri neimpozabile următoarele tipuri de venituri:

lit. c) pentru asociaţiile de proprietari constituite ca persoane juridice şi asociaţiile de locatari recunoscute ca asociaţii de proprietari, veniturile obţinute şi utilizate, în anul curent sau în anii următori, pentru îmbunătăţirea utilităţilor şi a eficienţei clădirii, pentru întreţinerea şi repararea proprietăţii comune, potrivit legii”.

De exemplu, sumele reprezentând venituri din închirierea spațiilor deținute de Asociațiile de Proprietari, sunt exceptate de la plata impozitului pe profit, dacă aceste sume sunt utilizate pentru îmbunătățirea utilităților și a eficienței clădirii, pentru întreținerea și repararea proprietății comune, și în anii următori anului în care acestea au fost înregistrate.

Pentru a nu plăti impozit pe profit (16%) pentru suma rămasă necheltuită în anul 2022, se va emite o “Decizie de comitet”, cu data de 31.12.2022, din care să rezulte că această sumă provenită din venituri economice va fi cheltuită numai pentru reparații părți comune în anii următori, această sumă urmând a fi considerată “venit neimpozabil” și Asociația va fi scutită de la plata impozitului pe profit.

În schimb, dacă aceste venituri nu sunt utilizate în scopurile arătate mai sus, atunci Asociației îi revin următoarele obligații:

  • să calculeze impozitul pe profitul realizat, conform evidențelor, în cotă de 16% și să-l vireze la bugetul de stat;
  • să depună, până la data de 26.06.2023, formularul 101 „Declarație privind impozitul pe profit”.

Conform unui articol recent publicat de cei de la AvocatNet, începând cu 01.01.2023, se pare că s-a instituit obligativitatea declarării tuturor contractelor de închiriere încheiate de Asociațiile de Proprietari cu terțe persoane juridice și/sau fizice. Noua regulă se aplică atât contractelor de închiriere încheiate de la 1 ianuarie 2023, cât și contractelor de închiriere care se află în derulare la acel moment (pentru acestea din urmă termenul de conformare este de 90 de zile). Pentru edificare, vă recomandăm să luați legătura cu cei de la ANAF, utilizând serviciul Call Center Asistență Contribuabili.

(13.01.2023) Conform unei clarificări oferite de site-ul AvocatNet, se pare totuși că în cazul persoanelor juridice înregistrarea contractelor de închiriere este opțională, obligația de înregistrare vizând doar persoanele fizice.

7. Aveți obligația de a depune la ANAF D205 – numai pentru veniturile ocazionale declarate în D100 în anul 2022ATENȚIE!!! nu se declară impozitele reținute la sursă pentru venituri din salarii și asimilate salariilor sau alte venituri declarate in anul 2022 in D112 (termen de depunere 28.02.2023).

8. Începând cu data de 08.01.2023, pentru a mai putea depune declarații la ANAF, utilizatorii sunt obligați să aibă instalat sistemul de operare Windows 10 sau 11, versiunile mai vechi nemaifiind acceptate (Windows 8, 7 sau XP). Dacă utilizați sisteme de operare mai vechi de Windows 10, vă recomandăm să faceți actualizarea la Windows 10, pentru a putea depune în continuare declarații fiscale. În acest sens, ANAF a emis un comunicat, care poate fi accesat aici.

Pentru orice neclarități vă rugăm să ne contactați la adresa: office@cenzorate-expertize.ro

 

Vă mulțumim și vă urăm succes!

Cu respect,
Echipa Adoris                                                                                             11.01.2023