Servicii administrator contabil, tehnic si de casierie

   Societatea Adoris pune la dispozitia Asociatiilor de proprietari din Bucuresti, servicii de administrare completa a imobilului sau doar servicii de contabilitate si fiscalitate.

   Administrarea completa a imobilului cuprinde urmatoarele activitati:

 1. Administrarea tehnica:
 • verificarea functionarii ascensorului si a instalatiei electrice
 • verificarea facturarii corecte de catre furnizori in functie de contoarele de bransament
 • supravegherea lucrarilor de reparatii si participarea la receptia acestora
 • intocmirea referatelor privind interventiile la partile comune
 • afisarea listelor lunare de incasare a cotelor de intretinere
 • procurarea de materiale necesare pentru intretinerea si reparatia imobilului
 • verificarea periodica a apometrelor din apartamente
 • propunerea de solutii optime si personalizate pentru remedierea problemelor tehnice si imbunatatirea confortului
 • efectuarea de mici reparaţii la elementele proprietăţii comune (inlocuit becuri, intrerupatoare, geamuri, elemente de închidere la uşi sau ferestre), pentru care asociatia de proprietari va suporta doar costul materialelor folosite
 • respectarea regulamentului intern al asociatiei de proprietari privind citirea, calculul si repartizarea diferentelor cantitative la apa;
 • verificarea contoarelor de bransament general aferent mai multor asociatii de proprietari si impartirea corecta conform protocolului incheiat intre asociatii;
 • intocmirea unui necesar de materiale pentru intretinere si reparatii curente ale proprietatii comune si procurarea acestora in urma aprobarii comitetului executiv;
 • intocmire si evidenta pe fise de magazie a materialelor existente pe stoc;
 • raportarea catre comitetul executiv a defectiunilor si luarea masurilor necesare pentru efectuarea la timp si eficient a lucrarilor de intretinere sau reparatii;
 • prezentarea ofertelor obtinute si urmarirea realizarii contractelor pentru reparatii;
 • supravegherea executiei lucrarilor de reparatii si de intretinere si participarea la receptia lor;
 • supravegherea personalului angajat de asociatia de proprietari pentru curatenie, incarcarea si evacuarea gunoiului menajer;
 • verificarea periodica a proprietatii comune in vederea inlaturarii defectelor aparute la instalatiile de folosinta comuna si a eliminarii pierderilor;
 • interventia in timp util in cazul avariilor, inundatiilor, defectiunilor aparute la instalatiile comune ale imobilului;

servicii-administrator-contabil-casier-1

 1.   Contabilitate si fiscalitate:
 • organizarea contabilitatii in partida simpla;
 • intocmirea listelor de intretinere lunare;
 • intocmirea şi completarea registrului jurnal, registrului inventar, registrului pentru evidenta fondului de reparatii, registrului pentru evidenta fondului de rulment, registrului pentru evidenta sumelor speciale, registrului pentru evidenta fondului de penalizari precum si alte formulare specifice activitatii de contabilitate in partida simpla (fise pe apartament, fise pe furnizori etc.), prevazute de reglementarile legale in vigoare;
 • calcularea penalizarilor in conformitate cu reglementarile legale in vigoare si cu sistemul aprobat de Comitetul Executiv;
 • sesizarea comitetului executiv in vederea somarii restantierilor;
 • somarea restantierilor si aplicarea procedurii de recuperare a restantelor cu penalizarile aferente;
 • intocmirea lunara şi depunerea semestriala a situatiei soldurilor elementelor de activ şi pasiv a asociatiei de proprietari, la primaria de sector (Compartimente specializate);
 • intocmirea statelor de salarii pentru personalul angajat de catre asociatia de proprietari;
 • intocmirea si depunerea electronica a declaratiilor privind contributiile la asigurarile sociale pentru remuneratiile personalului angajat de catre asociatia de proprietari;
 • intocmirea si prezentarea anuala, in adunarea generala a asociatiei de proprietari, a raportului privind administrarea condominiului pentru anul precedent;
 • prezentarea, la solicitarea membrilor asociatei de proprietari sau comitetului executiv, a documentelor necesare unor verificari financiar-contabile ale asociatiei de proprietari;

servicii-administrator-contabil-casier-2

 1. Casierie:
 • incasarea in locul specific (casierie), conform programului stabilit de conducerea asociatiei, a cotelor de contributie prevazute in listele de plata cu cheltuielile lunare;
 • urmarirea soldurilor de achitat catre furnizori si evitarea sistarii serviciilor de utilitati;
 • retinerea in casierie, a sumei aprobate pentru diverse plati conform dispozitiilor de plata, iar restul se va depune a doua zi la banca  in contul asociatiei. Limita soldului de casa lunar va fi de max. 1000 lei, cf. Legii 196/2018;
 • transmiterea catre unitatea bancara a ordinelor de plata pentru furnizorii de utilitati si de servicii;
 • ridicarea extraselor de cont de la banca;
 • inregistrarea cronologica si sistematica a operatiunilor de incasari si plati in functie de natura lor, precum si intocmirea corecta a registrului de casa;
 • plata catre trezorerie a impozitului si contributiilor datorate de asociatia de proprietari pentru personalul angajat;

 

   Folositi cu incredere datele de contact pentru o oferta personalizata, ce va tine cont de particularitatile asociatiei dvs., pentru a obtine un pret corect de la firma care presteaza asociatiilor de proprietari servicii de administrare tehnica, contabila si de casierie.