NOUTĂȚI LEGISLATIVE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI ÎN ANUL 2024

Bună ziua stimați PREȘEDINȚI / ADMINISTRATORI / CONTABILI

 

Echipa Adoris dorește să vă aducă la cunoștință ultimele noutăți legislative și informații de interes general privitoare la desfășurarea activității în cadrul Asociațiilor de Proprietari:

1. Începând cu data de 01.01.2024, Asociațiile de Proprietari care emit facturi (fie facturi pentru persoanele juridice, reprezentând contravaloarea cotelor de întreținere, fie facturi pentru încasarea veniturilor din închirierea spațiilor comune, emise tot catre persoane juridice) sunt obligate să folosească sistemul RO e-Factura. De asemenea, începând cu data de 01.07.2024, toate Asociațiile de Proprietari, inclusiv cele care nu emit facturi, vor fi obligate sa folosească sistemul RO e-Factura, pentru a putea descărca facturile de la furnizori.

Primul pas pe care trebuie să îl facă Asociația este să se înregistreze în Spațiul Privat Virtual (SPV) de pe site-ul ANAF. Pentru aceasta este nevoie de semnătură electronică certificată.

Pașii pentru obținerea semnăturii digitale și pentru înrolarea în SPV ar fi următorii (scurt ghid preluat de pe site-ul Republica.ro):

–  se achiziționează certificatul digital (cloud/token fizic) de la unul dintre furnizorii agreați: transsped.ro, digisign.ro, certsign.ro, alfasign.ro, certdigital.ro etc.;

– fiecare furnizor are pe site instrucțiuni diferite pentru achiziționarea certificatului, verificarea video a cumpărătorului, documentele necesare pentru activarea certificatului etc.;

– după ce ați instalat certificatul pe calculator sau ați introdus token-ul fizic, urmează completarea documentului de confirmare solicitat de ANAF pentru crearea contului SPV. Acest document trebuie completat DOAR in partea de sus, semnat de dvs. cu certificatul instalat/token și trimis sau uploadat, după caz, la furnizorul de certificate de unde ati cumpărat, pentru contra semnare;

– când primiti documentul de confirmare semnat de dvs. și de furnizorul de certificate, acesta trebuie încărcat în câmpul „Selectați documentul de confirmare” de pe pagina ANAF. Completați toate câmpurile din pagina menționată, iar in câmpul „Selectați arhiva zip cu documentele justificative” trebuie să încărcați o arhivă zip cu copia scanată a CI a solicitantului + dovada scanată de reprezentare legală (împuternicire din partea președintelui Asociației);

– după ce primiți pe email de la ANAF confirmarea că vi s-a creat contul SPV, vă puteți loga în SPV, de pe site-ul ANAF, secțiunea “Autentificare certificat”.

Pentru Asociațiile de Proprietari care emit facturi si care nu folosesc un program de contabilitate, situația este puțin mai complicată, în sensul că ar trebui achiziționat un soft de facturare, care să permită generarea xml-urilor, pentru a putea fi transmise la ANAF sau se poate folosi aplicația web, pusă la dispoziție de ANAF.

Începând cu data de 01.04.2024, inclusiv primirea și înregistrarea de către destinatari – persoane impozabile stabilite în România conform art. 266 alin. (2) din Codul fiscal, a unei facturi emise de operatori economici stabiliți în România, în relația B2B, fără a fi transmisă prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, constituie contravenție și se sancționează cu o amendă egală cu cuantumul TVA înscris în factură. În acest sens, recomandăm mare atenție la înregistrarea în contabilitate a facturilor care nu au fost transmise prin sistemul RO e-Factura.

De asemenea, tot pe site-ul ANAF-ului, este disponibil un ghid privind utilizarea sistemului RO e-Factura.

Amenzi e-Factura

Termenul-limită pentru transmiterea facturilor emise în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data-limită prevăzută pentru emiterea facturii, conform Codului fiscal.

De la 1 aprilie 2024 vor putea fi aplicate sancțiuni pentru nerespectarea raportării în sistemul RO e-Factura. Amenda pentru Asociațiile de Proprietari este de la 1.000 la 2.500 lei, pentru fiecare factură netransmisă în sistem.

2. Începând cu 01.10.2023 salariul minim brut pe economie a crescut până la valoarea de 3.300 lei. În cazul în care aveți salariați încadrați cu un venit brut sub această valoare (inclusiv salariați cu normă parțială), vă aducem la cunostință că aceștia nu pot fi încadrați cu mai puțin de 413 lei brut / lună, la o normă de 1 oră / zi (3.300 lei ÷ 8h). Dacă aveți angajați cu norma parțială încadrați cu un venit brut mai mic de 413 lei brut / normă de 1 oră (2 ore/zi = 825 lei; 4 ore/zi = 1650 lei; 6 ore/zi 2475 lei; recomandăm tuturor Asociațiilor care au angajați cu normă parțială să facă acest calcul, pentru a fi siguri că nu au angajați încadrați cu un venit brut sub venitul minim brut pe economie, raportat la numărul de ore din fiecare contract), aveți următoarele variante:

a) fie majorați salariul brut al angajatului, astfel încât acesta să nu fie mai mic de 413 lei brut / lună, la o normă de lucru de 1 oră pe zi;

b) fie micșorați numărul de ore din contract, astfel încât ceea ce rezultă din împărțirea salariului brut la numărul de ore să nu fie mai mic de 413 lei.

În ambele variante aveți obligația de a întocmi acte adiționale și de a le înregistra și transmite în Revisal. Termenul-limită de transmitere a Revisal-ului este de 20 de zile lucrătoare de la data modificării.

Totodată, conform OUG 142/2021, începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni, de la momentul încheierii contractului individual de muncă. După expirarea perioadei de 24 de luni de la momentul angajării, angajatorul este obligat să plătească angajatul cu un salariu de bază superior salariului minim pe economie. Nu există însă o sumă minimă impusă de lege în acest sens. Această obligație vizează și contractele part-time, în acest caz luându-se în considerare nivelul salariului minim brut raportat la numărul de ore lucrate.

După cum bine știți, începând cu veniturile aferente lunii AUGUST 2022, pentru salariaţii care realizează în baza contractelor individuale de muncă cu timp parţial, venituri din salarii sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate se stabilesc la nivelul contribuţiilor aferente salariului minim brut pe ţară garantat în plată, conform ORDINULUI Nr. 1855/2022 din 12 august 2022.

De această obligație scapă salariații care au mai multe contracte de muncă (la același angajator sau la angajatori diferiți, indiferent de normele de lucru aferente), însă doar dacă acestea însumează cel puțin valoarea salariului minim brut pe economie (3.300 lei). Exceptați de plata contribuțiilor majorate mai sunt și pensionarii pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii (doar dacă nu primesc concomitent și alte tipuri de pensii).

Această prevedere a mai fost aplicată și în anii 2017 – 2019, când am tratat subiectul, pe larg și cu exemple, aici.

De asemenea, aducem la cunoștința tuturor Asociațiilor de Proprietari care încă mai au persoane încadrate în baza unor convenții civile (deși, conform noului Cod civil, nici nu mai există noțiunea de convenție civilă, aceasta fiind înlocuită de contractul de antrepriză), că această practică nu mai este de actualitate și, mai ales, este și ilegală. Se vor încheia, în mod obligatoriu, contracte individuale de muncă, în caz contrar, amenda fiind în valoare de 20.000 lei pentru fiecare persoana neîncadrată cu forme legale.

3. Președinților și membrilor Comitetelor Executive le revine obligația de a convoca Adunarea Generală a Proprietarilor, în primul trimestru al anului. La convocarea acesteia, vă recomandăm, în mod imperios, să aveți în vedere respectarea prevederilor art. 47 din Legea 196/2018, pentru a putea fi siguri că Adunarea Generală a fost convocată legal. În caz contrar, riscați ca toate hotărârile pe care le veți adopta în ședinta Adunării Generale să fie atacate în Instanță și să fie declarate nule.

După cum stabilește Legea 196/2018, Asociațiile de Proprietari trebuie să aibă deja adoptat un regulament de condominiu. Termenul stabilit de Legea Asociațiilor de Proprietari pentru adoptarea acestuia a expirat în septembrie 2019. În cazul în care în Asociația dvs. nu a fost deja adoptat, vă recomandăm sa puneți în discuție și să aprobați acest Regulament în cadrul următoarei Adunări Generale.

De asemenea, și STATUTUL Asociației de Proprietari trebuie adaptat și reactualizat cu datele specifice ale Asociației dvs. și, la Acordul de Asociere inițial, trebuie redactat un Act Aditional cu datele actuale privind membrii Asociației (termenul prevăzut de Legea 196/2018 a expirat în septembrie 2019). Pentru a fi valabile și legale, ambele documente (statutul și actul adițional al acordului de asociere inițial) trebuie discutate și votate în Adunarea Generală a Asociației, apoi depuse la Judecatorie! (descarcati model Regulament; descarcati model Statut).

4. Dotarea obligatorie cu repartitoare de căldură și contoare pentru apă caldă a apartamentelor din blocurile racordate la sistemul centralizat de termoficare, a fost amânată oficial până la data de 31.12.2024, conform Legii 428/2023. “În imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică sau dotate cu o sursă proprie locală de producere a energiei termice, în sistem de distribuție orizontală, este obligatorie montarea sistemelor de măsurare a consumurilor până la 31 decembrie 2024 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire și apă caldă de consum la nivelul fiecărui apartament sau spațiu cu altă destinație decât cea de locuit. Pentru condominiile cu distribuție verticală a agentului termic în care utilizarea de contoare individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficientă din punctul de vedere al costurilor, este obligatorie montarea sistemelor tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, denumite în continuare repartitoare de costuri; în cazul repartitoarelor de costuri pentru încălzire, acestea se montează pe toate corpurile de încălzire din fiecare apartament sau spațiu cu altă destinație decât cea de locuit.

În plus, în cadrul aceleași legi, se prevede și posibilitatea acordării unui sprijin financiar, în valoare de 750 lei, din Fondul pentru Modernizare pentru consumatorii vulnerabili.

5. Administratorii au obligația de a depune la Primăriile de sector – Biroul Asociațiilor de Proprietari, Situația soldurilor elementelor de Activ și Pasiv, cu datele financiar-contabile de la 31.12.2023 (deși nu mai există un termen de depunere prevăzut de Legea 196 / 2018, ar fi bine ca Balanțele Activ-Pasiv să fie depuse până la data de 29.02.2024). recomandăm ca soldul din registrul de casă din cadrul Balanței Activ-Pasiv ce o veți depune să nu depășeașcă plafonul stabilit de lege la valoarea de maxim 1.000 lei, altfel riscând amendă. Avem cunoștință de câteva Asociații care au fost amendate din cauza faptului ca au ținut în casierie sume mai mari de 1.000 lei.

Ca o notă personală, având în vedere numeroasele modificări legislative și fiscale aprobate la sfârșitul anului 2023, am observat că mulți administratori confundă plafonul de casă, stabilit pentru societățile comerciale, la valoarea de maxim 50.000 lei, cu plafonul de casă pentru Asociațiile de Proprietari, care nu trebuie să depășească valoarea de 1.000 lei.

De asemenea, deși nu reprezintă o noutate, dar se pare că va fi un alt element vizat de eventuale controale și pe care se va pune un accent mai mare, potrivit OUG 98/2023 si a Legii 296/2023, s-a instituit interzicerea plăților fragmentate a facturilor care depășesc valoarea de 5.000 lei. Deci, pentru facturile a căror valoare depășesc suma de 5.000 lei, se poate achita, în numerar, suma de max. 5.000 lei, diferența urmând a fi achitată, obligatoriu, prin bancă. Plafonul zilnic de plăți, pentru operațiunile în numerar, este de 10.000 lei. Nerespectarea acestei prevederi se poate sancționa cu amendă in cuantum de 25% din suma plătită, care depășește plafonul stabilit de lege, pentru fiecare tip de operațiune, dar nu mai puțin de 500 lei.

6. Certificatul de calificare profesională pentru administratorii de bloc trebuia obținut până în anul 2021. Recomandăm administratorilor care știu că nu și-au îndeplinit această obligație legală să intre în legalitate, în caz contrar riscând amenzi din partea Primăriilor de sector.

7. Aveți obligația de a depune la ANAF D101 – declarația privind impozitul pe profit aferent anului 2023 (termen de depunere 25.06.2024). Obligatoriu de depus de către toate Asociațiile de Proprietari înregistrate ca plătitoare de impozit pe profit. (pt. verificare click pe următorul link: https://mfinante.gov.ro/domenii/informatii-contribuabili/persoane-juridice/info-pj-selectie-dupa-cui – unde introduceți CIF-ul Asociației, iar câmpul “Impozit pe profit (data luarii in evidență):” vă va spune dacă trebuie sau nu să depuneți D101).

Conform Codului fiscal actualizat 2024, art. 15 alin. (1) lit. c): (1) “În cazul următoarelor persoane juridice române, la calculul rezultatului fiscal sunt considerate venituri neimpozabile următoarele tipuri de venituri:

lit. c) pentru asociaţiile de proprietari constituite ca persoane juridice şi asociaţiile de locatari recunoscute ca asociaţii de proprietari, veniturile obţinute şi utilizate, în anul curent sau în anii următori, pentru îmbunătăţirea utilităţilor şi a eficienţei clădirii, pentru întreţinerea şi repararea proprietăţii comune, potrivit legii”.

De exemplu, sumele reprezentând venituri din închirierea spațiilor deținute de Asociațiile de Proprietari, sunt exceptate de la plata impozitului pe profit, dacă aceste sume sunt utilizate pentru îmbunătățirea utilităților și a eficienței clădirii, pentru întreținerea și repararea proprietății comune, și în anii următori anului în care acestea au fost înregistrate.

Pentru a nu plăti impozit pe profit (16%) pentru suma rămasă necheltuită în anul 2023, se va emite o “Decizie de comitet”, cu data de 31.12.2023, din care să rezulte că această sumă provenită din venituri economice va fi cheltuită numai pentru reparații părți comune în anii următori, această sumă urmând a fi considerată “venit neimpozabil” și Asociația va fi scutită de la plata impozitului pe profit.

În schimb, dacă aceste venituri nu sunt utilizate în scopurile arătate mai sus, atunci Asociației îi revin următoarele obligații:

 • să calculeze impozitul pe profitul realizat, conform evidențelor, în cotă de 16% și să-l vireze la bugetul de stat;
 • să depună, până la data de 25.06.2024, formularul 101 „Declarație privind impozitul pe profit”.

8. Aveți obligația de a depune la ANAF D205 – numai pentru veniturile ocazionale declarate în D100 în anul 2023ATENȚIE!!! NU se declară impozitele reținute la sursă pentru venituri din salarii și asimilate salariilor sau alte venituri declarate in anul 2023 in D112 (termen de depunere 29.02.2024).

Pentru orice neclarități vă rugăm să ne contactați la adresa: office@cenzorate-expertize.ro

 

Vă mulțumim și vă urăm succes!

Cu respect,

Echipa Adoris                                                     26.01.2024

 

NOUTĂȚI LEGISLATIVE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI ÎN ANUL 2023

Bună ziua stimați PREȘEDINȚI / ADMINISTRATORI / CONTABILI

În primul rând, dorim să vă urăm un călduros La mulți ani! Noul an să vă aducă pace, liniște, bucurie și sănătate!

Echipa Adoris dorește să vă aducă la cunoștință ultimele noutăți legislative privitoare la desfășurarea activității în cadrul Asociațiilor de Proprietari:

1. Începând cu 01.01.2023 salariul minim brut pe economie a crescut până la valoarea de 3.000 lei. În cazul în care aveți salariați încadrați cu un venit brut sub această valoare (inclusiv salariați cu normă parțială), vă aducem la cunostință că aceștia nu pot fi încadrați cu mai puțin de 375 lei brut/oră/zi  (3.000 lei ÷ 8h). Dacă aveți angajați încadrați cu un venit brut mai mic de 375 lei brut/oră, aveți următoarele variante:

a) fie majorați salariul brut al angajatului, astfel încât acesta să nu fie mai mic de 375 lei/oră/zi;

b) fie micșorați numărul de ore, astfel încât ceea ce rezultă din împărțirea salariului brut la numărul de ore să nu fie mai mic de 375 lei.

În ambele variante aveți obligația de a întocmi acte adiționale (termen de întocmire maxim 31.12.2022) și de a le înregistra și raporta în Revisal. Termenul-limită de transmitere a Revisal-ului este 31.01.2023. (descărcați model act adițional 2023 – model preluat de pe site-ul CabinetExpert.ro, adaptat pentru Asociațiile de Proprietari).

După cum bine știți, începând cu veniturile aferente lunii AUGUST 2022, pentru salariaţii care realizează în baza contractelor individuale de muncă cu timp parţial, venituri din salarii sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate se stabilesc la nivelul contribuţiilor aferente salariului minim brut pe ţară garantat în plată, conform ORDINULUI Nr. 1855/2022 din 12 august 2022.

De această obligație scapă salariații care au mai multe contracte de muncă (la același angajator sau la angajatori diferiți, indiferent de normele de lucru aferente), însă doar dacă acestea însumează cel puțin valoarea salariului minim brut pe economie (3.000 lei). Exceptați de plata contribuțiilor majorate mai sunt și pensionarii pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii (doar dacă nu primesc concomitent și alte tipuri de pensii).

Această prevedere a mai fost aplicată și în anii 2017 – 2019, când am tratat subiectul, pe larg și cu exemple, aici.

De asemenea, aducem la cunoștința tuturor Asociațiilor de Proprietari care încă mai au persoane încadrate în baza unor convenții civile (deși, conform noului Cod civil, nici nu mai există noțiunea de convenție civilă, aceasta fiind înlocuită de contractul de antrepriză), că această practică nu mai este de actualitate și, mai ales, este și ilegală. Se vor încheia, în mod obligatoriu, contracte individuale de muncă, în caz contrar, amenda fiind în valoare de 20.000 lei pentru fiecare persoana neîncadrată cu forme legale.

2. Președinților și membrilor Comitetelor Executive le revine obligația de a convoca Adunarea Generală a Proprietarilor, în primul trimestru al anului. La convocarea acesteia, vă recomandăm, în mod imperios, să aveți în vedere respectarea prevederilor art. 47 din Legea 196/2018, pentru a putea fi siguri că Adunarea Generală a fost convocată legal. În caz contrar, riscați ca toate hotărârile pe care le veți adopta în ședinta Adunării Generale să fie atacate în Instanță și să fie declarate nule.

După cum stabilește Legea 196/2018, Asociațiile de Proprietari trebuie să aibă deja adoptat un regulament de condominiu. Termenul stabilit de Legea Asociațiilor de Proprietari pentru adoptarea acestuia a expirat în septembrie 2019. În cazul în care în Asociația dvs. nu a fost deja adoptat, vă recomandăm sa puneți în discuție și să aprobați acest Regulament în cadrul următoarei Adunări Generale.

De asemenea, și STATUTUL Asociației de Proprietari trebuie adaptat și reactualizat cu datele specifice ale Asociației dvs. și, la Acordul de Asociere inițial, trebuie redactat un Act Adițional cu datele actuale privind membrii Asociației (termenul prevăzut de Legea 196/2018 a expirat în septembrie 2019). Pentru a fi valabile și legale, ambele documente (statutul și actul adițional al acordului de asociere inițial) trebuie discutate și votate în Adunarea Generală a Asociației, apoi depuse la Judecatorie! (descarcati model Regulament; descarcati model Statut).

3. Dotarea obligatorie cu repartitoare de căldură și contoare pentru apă caldă a apartamentelor din blocurile racordate la sistemul centralizat de termoficare, a fost amânată oficial până la data de 31.12.2023, conform Legii 24/2023. “În imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică în sistem de distribuţie orizontală este obligatorie montarea sistemelor de măsurare până la 31 decembrie 2023 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire şi apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuit. Pentru condominiile cu distribuţie verticală a agentului termic în care utilizarea de contoare individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficientă din punctul de vedere al costurilor este obligatorie montarea sistemelor tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, respectiv a repartitoarelor de costuri, pe toate corpurile de încălzire din fiecare apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuit, în condiţiile în care există realizat la nivel de condominiu un sistem de echilibrare hidraulică a instalaţiei de încălzire.

4. Administratorii au obligația de a depune la Primăriile de sector – Biroul Asociațiilor de Proprietari, Situația soldurilor elementelor de Activ și Pasiv, cu datele financiar-contabile de la 31.12.2022 (deși nu mai există un termen de depunere prevăzut de Legea 196 / 2018, ar fi bine ca Balanțele Activ-Pasiv să fie depuse până la data de 28.02.2023). Vă recomandăm ca soldul din registrul de casă din cadrul Balanței Activ-Pasiv ce o veți depune să nu depășeașcă plafonul stabilit de lege la valoarea de maxim 1.000 lei, altfel riscând amendă. Avem cunoștință de câteva Asociații care au fost amendate din cauza faptului ca au ținut în casierie sume mai mari de 1.000 lei.

5. Certificatul de calificare profesională pentru administratorii de bloc trebuia obținut până în anul 2021. Rugăm administratorii care știu că nu și-au îndeplinit această obligație legală să intre în legalitate, în caz contrar riscând amenzi din partea Primăriilor de sector.

6. Aveți obligația de a depune la ANAF D101 – declarația privind impozitul pe profit aferent anului 2022 (termen de depunere 26.06.2023). Obligatoriu de depus de către toate Asociațiile de Proprietari înregistrate ca plătitoare de impozit pe profit. (pt. verificare click pe următorul link: https://mfinante.gov.ro/domenii/informatii-contribuabili/persoane-juridice/info-pj-selectie-dupa-cui – unde introduceți CIF-ul Asociației, iar “câmpul Impozit pe profit (data luarii in evidență):” vă va spune dacă trebuie sau nu să depuneți D101).

Conform Codului fiscal actualizat 2023, art. 15 alin. (1) lit. c): (1) “În cazul următoarelor persoane juridice române, la calculul rezultatului fiscal sunt considerate venituri neimpozabile următoarele tipuri de venituri:

lit. c) pentru asociaţiile de proprietari constituite ca persoane juridice şi asociaţiile de locatari recunoscute ca asociaţii de proprietari, veniturile obţinute şi utilizate, în anul curent sau în anii următori, pentru îmbunătăţirea utilităţilor şi a eficienţei clădirii, pentru întreţinerea şi repararea proprietăţii comune, potrivit legii”.

De exemplu, sumele reprezentând venituri din închirierea spațiilor deținute de Asociațiile de Proprietari, sunt exceptate de la plata impozitului pe profit, dacă aceste sume sunt utilizate pentru îmbunătățirea utilităților și a eficienței clădirii, pentru întreținerea și repararea proprietății comune, și în anii următori anului în care acestea au fost înregistrate.

Pentru a nu plăti impozit pe profit (16%) pentru suma rămasă necheltuită în anul 2022, se va emite o “Decizie de comitet”, cu data de 31.12.2022, din care să rezulte că această sumă provenită din venituri economice va fi cheltuită numai pentru reparații părți comune în anii următori, această sumă urmând a fi considerată “venit neimpozabil” și Asociația va fi scutită de la plata impozitului pe profit.

În schimb, dacă aceste venituri nu sunt utilizate în scopurile arătate mai sus, atunci Asociației îi revin următoarele obligații:

 • să calculeze impozitul pe profitul realizat, conform evidențelor, în cotă de 16% și să-l vireze la bugetul de stat;
 • să depună, până la data de 26.06.2023, formularul 101 „Declarație privind impozitul pe profit”.

Conform unui articol recent publicat de cei de la AvocatNet, începând cu 01.01.2023, se pare că s-a instituit obligativitatea declarării tuturor contractelor de închiriere încheiate de Asociațiile de Proprietari cu terțe persoane juridice și/sau fizice. Noua regulă se aplică atât contractelor de închiriere încheiate de la 1 ianuarie 2023, cât și contractelor de închiriere care se află în derulare la acel moment (pentru acestea din urmă termenul de conformare este de 90 de zile). Pentru edificare, vă recomandăm să luați legătura cu cei de la ANAF, utilizând serviciul Call Center Asistență Contribuabili.

(13.01.2023) Conform unei clarificări oferite de site-ul AvocatNet, se pare totuși că în cazul persoanelor juridice înregistrarea contractelor de închiriere este opțională, obligația de înregistrare vizând doar persoanele fizice.

7. Aveți obligația de a depune la ANAF D205 – numai pentru veniturile ocazionale declarate în D100 în anul 2022ATENȚIE!!! nu se declară impozitele reținute la sursă pentru venituri din salarii și asimilate salariilor sau alte venituri declarate in anul 2022 in D112 (termen de depunere 28.02.2023).

8. Începând cu data de 08.01.2023, pentru a mai putea depune declarații la ANAF, utilizatorii sunt obligați să aibă instalat sistemul de operare Windows 10 sau 11, versiunile mai vechi nemaifiind acceptate (Windows 8, 7 sau XP). Dacă utilizați sisteme de operare mai vechi de Windows 10, vă recomandăm să faceți actualizarea la Windows 10, pentru a putea depune în continuare declarații fiscale. În acest sens, ANAF a emis un comunicat, care poate fi accesat aici.

Pentru orice neclarități vă rugăm să ne contactați la adresa: office@cenzorate-expertize.ro

 

Vă mulțumim și vă urăm succes!

Cu respect,
Echipa Adoris                                                                                             11.01.2023

NOUTATI LEGISLATIVE SI TERMENE DE DEPUNERE SITUATII SI DIVERSE DECLARATII IN ANUL 2020

Buna ziua stimati PRESEDINTI / ADMINISTRATORI / CONTABILI

Echipa Adoris doreste sa va aduca la cunostinta ultimele noutati legislative privind desfasurarea activitatii in cadrul Asociatiilor de Proprietari:

1. Aveti obligatia de a depune la Primaria de sector – Biroul Asociatiilor de Proprietari, Situatia soldurilor elementelor de Activ si Pasiv, cu datele financiar-contabile de la 31.12.2019 (termen de depunere 28.02.2020). Va recomandam ca soldul de casa din cadrul Balantei Activ-Pasiv ce o veti depune sa nu depaseasca pragul legal de 1.000 lei, altfel riscand amenda. Exista deja cateva Asociatii care au fost amendate din cauza faptului ca au tinut in casierie sume mai mari de 1.000 lei.

2. Certificatul de calificare profesionala pentru administratorii de bloc trebuie obtinut pana in anul 2021. Conform Ordonantei de Guvern nr. 21/2019, se amana termenul prevazut de art. 106 al Legii 196/2018 pana la 01.01.2021.

3. De asemenea, incepand cu 01.01.2020 salariul minim brut pe economie a crescut pana la valoarea de 2.230 lei. In cazul in care venitul brut pentru o norma de 1h/zi este sub 280 lei (2230 lei : 8h):

a) fie majorati salariul brut al angajatului astfel incat sa nu fie mai mic de 280 lei/ora/zi.

b) fie micsorati numarul de ore, astfel incat ceea ce rezulta din impartirea salariului brut la nr. de ore sa nu fie mai mic de 280 lei.

Aveti obligatia de a intocmi acte aditionale de marire a salariului si de a le inregistra in Revisal. Termenul-limita pana la care trebuie facuta raportarea este 31.01.2020. (descarcati model de aici)

4. Din ianuarie 2020 s-a eliminat plata majorata a CAS și CASS pentru salariatii part time (cf. Legii nr. 263/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care a intrat in vigoare la inceputul lunii ianuarie 2020). Deci, incepand cu 01.01.2020 toate contributiile vor fi calculate la venitul brut realizat.

ATENTIE Pentru luna dec. 2019 (termen de depunere 27.01.2020) contributiile se calculeaza ca si pana acum. Noutatea legislativa o vom aplica din febr. 2020 (pt. venituri ian. 2020).

5. Aveti obligatia de a depune la ANAF D101 – declaratia privind impozitul pe profit aferent anului 2019 (termen de depunere 25.02.2020). Obligatoriu de depus de catre toate asociatiile de proprietari inregistrate ca platitoare de impozit pe profit. (pt. verificare click pe urmatorul link: http://www.mfinante.gov.ro/agenticod.html?pagina=domenii)

6. Aveti obligatia de a depune la ANAF D205 numai pentru venituri ocazionale declarate in D100 in anul 2019. Atentie! nu se declara impozitele retinute la sursa pt. venituri din salarii si asimilate salariilor sau alte venituri declarate in anul 2019 in D112 (termen de depunere 31.01.2020).

7. Presedintilor si membrilor Comitetului Executiv le revine obligatia de a convoca Adunarea Generala a proprietarilor, in primul trimestru al anului. La convocarea acesteia, va recomandam, in mod imperios, sa aveti in vedere prevederile art. 47 din Legea 196/2018, pt. a putea fi siguri ca Adunarea Generala a fost convocata legal. In caz contrar riscati ca toate hotararile pe care le veti adopta in sedinta adunarii generale sa fie atacate in instanta si sa fie declarate nule.

8. Dupa cum stabileste Legea 196/2018, asociatiile de proprietari trebuie sa aiba deja adoptat un regulament de bloc. Termenul stabilit de Legea asociatiilor de proprietari pentru adoptarea acestuia s-a implinit in luna septembrie 2019. In cazul in care in Asociatiei dvs. nu a fost deja adoptat, va recomandam sa puneti in discutie si sa aprobati acest Regulament in cadrul urmatoarei Adunari Generale.

De asemenea si STATUTUL Asociatiei de Proprietari trebuie adaptat si reactualizat cu datele specifice ale Asociatiei dvs. si la Acordul de Asociere initial trebuie redactat un Act Aditional cu datele actuale privind membrii Asociatiei (termenul prevazut de Legea 196/2018 a expirat in septembrie 2019). Pentru a fi valabile si legale, ambele documente (statutul si actul aditional al acordului de asociere initial) trebuie discutate si votate in adunarea generala a Asociatiei, apoi depuse la Judecatorie! (descarcati Regulament ; descarcati Statut).

Pentru orice neclaritati trimiteti mail pe adresa: office@cenzorate-expertize.ro

 

Va multumim si va uram succes!

Cu respect,

Echipa Adoris                                                     20.01.2020

Modificari CAS si CASS incepand cu 1 august 2017

Taxarea suplimentara

privind contractele de munca cu timp partial la

Asociatiile de proprietari incepand cu 1 august 2017.

(Contributii suplimentare angajator: CAS 15.8% si CASS 5.2% – Exemple)

 

Asociatiile de proprietari care au salariați cu contracte de munca cu timp partial (CIM) pentru administratori, contabili, casieri, ingrijitori, electricieni, fochisti, instalatori etc.  sau Contracte de mandat  (pentru venituri asimilate salariilor) pentru presedinti sau membri ai comitetului executiv, vor fi obligate să declare si sa achite, începând cu veniturile aferente lunii august 2017 , (pana in 25 sept 2017) contribuții sociale angajator majorate pentru pensii (CAS 15.8%) și sănătate (CASS 5.2%), potrivit Ordonanței Guvernului nr. 4/2017.

Prezentam mai jos cateva modele de calcul:

Exemplul nr. 1:

Angajatorul X (asociatie de proprietari): are un contract individual de munca cu timp partial (4 ore / zi) in valoare de 725 lei brut / luna (cf. contract declarat si inregistrat la ITM).

Angajatorul Y (asociatie de proprietari): are acelasi angajat ca si angajatorul x cu contract individual de munca cu timp partial (2 ore / zi) in valoare de 365 lei brut / luna (cf. contract declarat si inregistrat la ITM).

Calcul contributii angajator (CAS 15,8 % si CASS 5,2 %) pana la 31 iulie 2017:

Angajatorul X: a declarat si platit pentru angajatul său (pentru veniturile din luna iulie 2017):

– CAS 15,8 % angajator x 725 lei = 114,55 lei

– CASS 5,2 % angajator x 725 lei = 37,70 lei

Angajatorul Y: a declarat si platit pentru angajatul său (pentru veniturile din luna iulie 2017):

– CAS 15,8 % angajator x 365 lei = 57,67 lei

– CASS 5,2 % angajator x 365 lei = 18,98 lei

Calcul contributii angajator (CAS 15,8 % si CASS 5,2 %) incepand cu 01.08.2017 (contributii majorate la nivelul salariului minim pe economie – 1450 lei):

Angajatorul X: va declara si va plati pentru angajatul său (pentru veniturile din luna august 2017)

– CAS 15,8 % angajator x 1450 lei = 229,10 lei

– CASS 5,2 % angajator x 1450 lei = 75,40 lei

Angajatorul Y: va declara si va plati pentru angajatul său (pentru veniturile din luna august 2017)

– CAS 15,8 % angajator x 1450 lei = 229,10 lei

– CASS 5,2 % angajator x 1450 lei = 75,40 lei

Concluzie: Din cauză că cele 2 contracte de munca cu timp partial de la cei 2 angajati diferiti nu insumeaza cel putin 1450 lei brut / luna (salariul minim pe economie), ambii angajatori (X si Y) sunt obligati cf. OG 4/2017 sa plateasca suplimentar contributii sociale si de sanatate angajator (CAS 15,8 % si CASS 5,2 %) la nivelul salariului minim pe economie de 1450 lei brut / luna incepand cu 01.08.2017 (venituri pt. august 2017). Celelalte impozite si contributii atat pentru angajat cat si pentru angajator raman nemodificate (la fel ca si pentru veniturile lunii iulie 2017).

Exemplul nr. 2:

Angajatorul X (asociatie de proprietari): are un angajat cu contract individual de munca cu timp partial (4 ore / zi) in valoare de 1000 lei brut / luna (cf. contract declarat si inregistrat la ITM).

Angajatorul Y (asociatie de proprietari): are acelasi angajat ca si angajatorul X cu contract individual de munca cu timp partial (2 ore / zi) in valoare de 500 lei brut / luna (cf. contract declarat si inregistrat la ITM).

Calcul contributii angajator (CAS 15,8 % si CASS 5,2 %) pana la 31 iulie 2017 (venituri iulie 2017):

Angajatorul X: a declarat si platit pentru angajatul său (pentru veniturile din luna iulie 2017):

– CAS 15,8 % angajator x 1000 lei = 158 lei

– CASS 5,2 % angajator x 1000 lei = 52 lei

Angajatorul Y: a declarat si platit pentru angajatul său (pentru veniturile din luna iulie 2017):

– CAS 15,8 % angajator x 500 lei = 79 lei

– CASS 5,2 % angajator x 500 lei = 26 lei

Calcul contributii angajator (CAS 15,8 % si CASS 5,2 %) incepand cu 01.08.2017 (venituri luna august 2017):

Angajatorul X: va declara si plati pentru angajatul său (venituri august 2017):

– CAS 15,8 % angajator x 1000 lei = 158 lei

– CASS 5,2 % angajator x 1000 lei = 52 lei

Angajatorul Y: va declara si plati pentru angajatul său (venituri august 2017):

– CAS 15,8 % angajator x 500 lei = 79 lei

– CASS 5,2 % angajator x 500 lei = 26 lei

Concluzie: Cei 2 angajatori diferiti nu vor plati contributii majorate incepand cu 01.08.2017 privind CAS 15,8 % si CASS 5,2 %, deoarece suma veniturilor angajatului său (1000 lei + 500 lei) – acelasi angajat pentru angajatorul X si Y, este mai mare decat salariul minim pe economie – 1450 lei cf. OG 4 / 2017.

Angajatorii sunt obligati sa ceara documente justificative de la angajatii săi privind toate veniturile obtinute de la mai multi angajatori diferiti in baza unui contract individual de munca cu timp partial, cum ar fi:

– copie stat plata

– copie anexa nr. 1.2 – Asigurat din D112 (evidenta nominala a pers. asigurate)

– declaratie pe proprie raspundere etc.

În cazul celor care sunt angajați concomitent cu mai multe contracte de muncă, indiferent de normă (nr. de ore/zi), va exista o procedură de aplicare dată prin Ordin al Ministerului Finanțelor. Ordinul n-a apărut încă, nici măcar sub formă de proiect.

Exemplul nr. 3:

Angajatorul X: are angajat un pensionar (persoana obisnuita) pt. limita de varsta (65 ani) in sistemul public de pensii cu contract de munca cu timp partial (2 ore / zi) sau contract de mandat (pentru presedinti sau membri de comitet), in valoare de 400 lei brut / luna.

Angajatorul Y: are angajat un pensionar pentru limita de varsta, care beneficiaza de pensie de serviciu in baza unor legi speciale (politisti, militari, magistrati, avocati, piloti, inalti functionari publici etc.) cu contract individual de munca cu timp partial (2 ore / zi) sau contract de mandat (presedinti sau membri de comitet) in valoare de 400 lei brut / luna.

Calcul contributii angajator (CAS 15,8 % si CASS 5,2 %) pana la 31 iulie 2017 (venituri iulie 2017):

Angajatorul X: a declarat si platit pentru angajatul său (pentru veniturile din luna iulie 2017):

– CAS 15,8 % angajator x 400 lei = 63,20 lei

– CASS 5,2 % angajator x 400 lei = 20,80 lei

Angajatorul Y: a declarat si platit pentru angajatul său (pentru veniturile din luna iulie 2017):

– CAS 15,8 % angajator x 400 lei = 63,20 lei

– CASS 5,2 % angajator x 400 lei = 20,80 lei

Concluzie: Ambii angajatori (X si Y) au platit si declarat  contributii angajator (CAS si CASS) pentru luna iulie 2017, la nivelul veniturilor realizate din luna respectiva de catre angajatii săi (pensionari) respectiv 400 lei brut / luna pentru fiecare angajat in parte.

Calcul contributii angajator (CAS 15,8 % si CASS 5,2 %) incepand cu 01.08.2017 (venituri luna august 2017):

Angajatorul X: va declara si plati pentru angajatul său (venituri august 2017):

– CAS 15,8 % angajator x 400 lei = 63,20 lei

– CASS 5,2 % angajator x 400 lei = 20,80 lei

TOTAL = 84 lei

Angajatorul Y: va declara si plati pentru angajatul său (venituri august 2017):

– CAS 15,8 % angajator x 1450 lei = 229,10 lei

– CASS 5,2 % angajator x 1450 lei = 75,40 lei

TOTAL = 304,50 lei

Concluzie:

Angajatorul X nu va plati contributii majorate pt. august 2017 (CAS si CASS), deoarece cf. OG 4 / 2017 avand angajat cu timp partial un pensionar pt limita de varsta (65 ani), asigurat in sistemul public de pensii, angajatorul este scutit de plati majorate (cf. art. 1 alin. 3 lit. d din OG 4 / 2017).

Angajatorul Y nu este scutit de la plata contributiilor majorate (CAS si CASS) pt. luna august 2017, deoarece angajatul sau, desi pensionar pt. limita de varsta, nu este asigurat in sistemul public de pensii, ci beneficiaza de o pensie speciala de serviciu (politisti, militari, magistrati, functionari publici etc.). Acesta va plati contributii sociale majorate la nivelul salariului minim pe economie aflat in prezent, in plata – 1450 lei / 01 febr. 2017. Angajatorul Y va plati pt. luna august 2017 mai mult cu 220,50 lei fata de luna iulie 2017 contributii sociale angajator (CAS 15,8 % si CASS 5,2 %) (304,50 lei aug. – 84 lei iul.), suma ce va fi repartizata pe cota parte indiviza la rubrica “cheltuieli cu personalul angajat al asociatiei” pt. luna august 2017 privind listele de intretinere.

Important: Pensionarii cu pensie anticipata, pensie anticipata partial si pensionarii invalizi gr. 1 sau 2 nu pot fi angajati cu contract individual de munca sau contracte de mandat, deoarece cu luna imediat urmatoare incheierii contractului isi pierd (suspenda) pensia. Pensionarii invalizi gr. 3 pot cumula pensia cu max. 4 ore munca / zi legala cf. contract.

Cateva informatii foarte importante pentru Asociatiile de proprietari:

 1. Angajatorii (Asociatii de proprietari) vor trebui să achite contribuții majorate doar pentru pensii și sănătate. Celelate contributii si impozite care sunt datorate de angajat sau de catre angajator raman neschimbate la fel ca si pana in iulie 2017 inclusiv.
 2. Angajatorii cu salariați cu normă parțială trebuie să achite contribuții majorate la CAS 15.8% și CASS 5.2% începând cu veniturile aferente lunii august 2017. Declararea și plata efectivă se vor face pana in 25 septembrie 2017.
 3. De plata CAS 15.8% și CASS 5.2% majorate scapă doar angajatorii care n-au niciun salariat plătit lunar cu o sumă sub salariul minim brut pe economie – 1450 lei. Totodată, de obligație scapă salariații care au mai multe contracte de muncă (la același angajator sau la angajatori diferiți, indiferent de normele de lucru aferente), însă doar dacă acestea însumează cel puțin valoarea salariului minim brut pe economie (1450 lei). Exceptați de plata CAS 15.8% și CASS 5.2% majorate mai sunt și pensionarii pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii (doar dacă nu primesc concomitent și alte tipuri de pensii).
 4. Pentru a fi scutiți de plata contribuțiilor majorate la pensii și sănătate, angajatorii vor trebui să ceară documente justificative de la pensionarii pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii.
 5. Daca salariatul are contracte cu doi angajatori diferiți în ordonanța Guvernului nr 4/2017 nu se face nici o diferentiere intre cei 2 angajatori (Asociatii). Deci, dacă salariatul aflat într-o asemenea situație nu are, cumulat, minimum 1.450 de lei pe lună, amândoi angajatorii trebuie să achite mai mult la pensii și sănătate angajator.

 

Informații privind CAS-ul și CASS-ul:

Contribuția la pensii (CAS 15.8%):

Contribuția la pensii este o contribuție socială obligatorie, potrivit legislației fiscale, ce trebuie achitată de angajatori pentru toți salariații pe care-i au.

Contribuția de asigurări sociale (pe scurt, contribuția la pensii sau CAS) este datorată bugetului asigurărilor sociale de stat, conform Codului fiscal. Aceasta trebuie achitată de către angajatori pentru veniturile din salarii ale persoanelor pe care le-au încadrat în muncă.

Pentru condiții normale de muncă Asociatiile de proprietari vor plati contributii: 26,3% (din care 10,5% pentru contribuția individuală a salariatului și 15,8% pentru contribuția datorată de angajator);

Plata CAS de către angajator înseamnă, pentru salariații acestuia, obținerea calității de asigurat în sistemul public de pensii. Astfel, persoanele care îndeplinesc cumulativ condițiile privind vârsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizare pot cere pensia pentru limită de vârstă, conform Legii nr. 263/2010. Dacă se dorește pensionarea mai rapidă (cu condiția depășirii stagiului complet de cotizare sau măcar atingerea acestuia), asigurații au la îndemână pensia anticipată sau pensia anticipată parțială.

Contribuția la pensii se achită, potrivit Ordinului Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 531/2016, în contul unic 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor speciale, în curs de distribuire”.

Atenție! Pentru nereținerea sau reținerea și neachitarea integrală a contribuțiilor, Codul de procedură fiscală prevede că angajatorii pot fi sancționați contravențional, în funcție de cuantumul obligațiilor fiscale sustrase de la plată, cu sume cuprinse între 1.000 și 27.000 de lei.

Contribuția la sănătate (CASS 5.2%):

Contribuția la sănătate este una dintre cele șase contribuții sociale obligatorii pe care angajatorii trebuie să le achite la stat pentru propriii salariați, așa cum stabilește legislația fiscală în vigoare.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate (pe scurt, contribuția la sănătate sau CASS) trebuie plătită de către angajatori pentru veniturile din salarii (sau asimilate salariilor) acordate salariaților, potrivit Codului fiscal.

Cotele de contribuții la sănătate, ce sunt aplicabile în acest an, sunt 5,5%, pentru contribuția individuală a salariatului, și 5,2%, pentru contribuția datorată de angajator. Baza lunară de calcul pentru contribuția individuală este câștigul lunar brut, iar baza lunară de calcul pentru contribuția angajatorului este suma câștigurilor brute ale salariatilor.

Pentru salariat, plata CASS înseamnă obținerea calității de asigurat în sistemul sanitar autohton și accesul la pachetul de bază reglementat, în momentul de față, prin Hotărârea Guvernului nr. 161/2016.

Contribuția la sănătate trebuie achitată, așa cum prevede în prezent Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) nr. 531/2016, în contul unic 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor speciale, în curs de distribuire”.

Important! Angajatorii care nu rețin sau rețin și nu plătesc integral contribuțiile riscă să fie amendați, în funcție de cuantumul obligațiilor fiscale sustrase de la plată, cu sume de la 1.000 la 27.000 de lei, potrivit Codului de procedură fiscală

Contribuțiile sociale care îi revin angajatorului:

Cotele de contribuții sociale, aflate în sarcina angajatorului sunt prezentate mai jos:

 • contribuția pentru pensii CAS este diferențiată în funcție de condițiile de muncă: 15,80% pentru condiții normale.
 • contribuția pentru asigurări de sănătate CASS: 5,2%
 • contribuția pentru șomaj: 0,5%
 • contribuția pentru concedii: 0,85%
 • contribuția pentru fondul de garantare al salariilor: 0,25%
 • contribuția pentru accidentele de muncă, calculată în funcție de activitatea desfășurată.

Cotele de contribuții sociale care îi revin angajatului:

 • contribuția pentru pensii CAS: 10,5%
 • contribuția pentru asigurări de sănătate CASS: 5,5%
 • contribuția pentru șomaj: 0,5%

După aplicarea cotelor de contribuții descrise mai sus la valoarea salariului brut, va rezulta venitul salarial net al angajatului. Din această valoare va fi scăzută deducerea personală, iar impozitul pe veniturile salariale (16%) va fi aplicat doar la rezultatul acestei diferențe.

Informatii de ultima ora privind asociatiile de proprietari:

 (Ordonanță de urgență nr. 53/04.08.2017)

 1. Articolul 119 se modificã și va avea urmãtorul cuprins:

Angajatorul are obligația de a ține la locul de muncă evidenta orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orei de începere și a celei de sfârșit a programului de lucru, și de a supune controlului inspectorilor de munca.”

e) primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1) lit. a),se pedepseste cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată.”

 1. La alineatul (1) al articolului 260, după litera e) se introduc trei noi litere, lit. e1) – e3), cu urmãtorul cuprins:

e1) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității, se pedepseste cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată.

e2) primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat, se pedepseste cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;

e3) primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial, se pedepseste cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană identificată”.

Orice act aditional de modificare a contractului de munca se va face obligatoriu anterior producerii modificarii.

Exista obligatia angajatorului (asociatie de proprietari) de a pastra la locul de munca o copie a contractului de munca (CIM) pentru toti angajatii care presteaza activitati in acel loc.

 

Declaratii Fiscale

INFORMARE PRIVIND D010, D101 PENTRU ASOCIATIILE DE PROPRIETARI

Va informam ca pana la data de 27.02.2017 inclusiv, aveti obligatia sa depuneti la ANAF urmatoarele declaratii, altfel riscand amenzi mari:

            D112 – pentru impozite si contributii salarii si asimilate salariilor pentru angajatii asociatiei pt. luna ian. 2017

           D205 – numai pentru venituri ocazionale declarate in D100 in anul 2016. Atentie! nu se declara impozitele retinute la sursa pt. venituri din salarii si asimilate salariilor sau alte venituri declarate in anul 2016 in D112.

        D010 – declaratie privind vectorul fiscal pt. impozitul pe profit din venituri economice ale asociatiei (chirii, publicitate etc.) incepand cu veniturile din anul 2016. Obligatia este a tuturor asociatiilor de proprietari, indiferent ca au obtinut sau nu venituri economice in anul 2016.

            D101 – declaratie privind impozitul pe profit incepand cu veniturile si cheltuielile aferente anului 2016. Obligatoriu pt. toate asociatiile de proprietari.

            “Registrul de evidenta fiscala” – obligatoriu pt. toate asociatiile de proprietari in urma inregistrarii D010 privind vectorul fiscal “Impozitul pe profit”. Aceste este un registrul tipizat si numerotat care se achizitioneaza de la Administratia financiara de sector, in termen de max. 30 zile de la inregistrarea D010 si se completeaza anual cu modul de calcul al rezultatului fiscal (profit impozabil) privind impozitul pe profit. Se pastreaza la asociatie si se prezinta la un eventual control de la ANAF. La achizitie sa aveti la dvs. D010 inregistrata si hot. jud. privind infiintarea asoc. de prop.

            Modul de completare D010:

           Aveti atasate in Sectiunea “Documente” → “Formulare si tipizate contabile” D010 conf. modelului ANAF actualizat in 2017. Se trimite la imprimanta (6 pag/formular) in 2 randuri de exemplare. Vor fi completate cu pix albastru, cu majuscule si vor fi semnate de reprezentantul asoc. (presedinte) sau prin imputernicire de catre administrator. Se depune la ghiseul Administratiei financiare de sector in 2 exemplare si se primeste inapoi un exemplar stampilat si avand nr. de inregistrare. Atentie! la completarea urmatoarelor elemente:

            – se va bifa cu X la pct. 2 “Declaratie de mentiuni” din Cap. I “Felul declaratiei”

            – se va completa cu nr. de cod fiscal al asociatiei, cu denumirea si adresa asoc.

            – la pct. 4 “Forma de organizare” se va bifa cu X dupa textul “Asociatie de proprietari”

            – la Cap. III “Reprezentare prin:” – nu se va completa nimic.

          – la Cap. IV “Alte date privind contribuabilul” la pct. 1 se va trece nr. de inregistrare hot. judecatoreasca privind infiintarea ca asoc. de prop. (EX: 179/AS/2005).

            La pct. 2 se va trece codul CAEN 9700

            La pct. 3 se bifeaza cu X “Sediul central”

            La pct. 5 “Forma juridica” se va completa cu “Organizatie non-profit”

            La pct. 6 “Forma de proprietate” se va mentiona “Privata (asociatie de prop.)”

            – la Cap. V “Date privind vectorul fiscal” la pct. 2 “Impozit pe profit” se bifeaza cu X in casuta din partea dreapta.

            La pct. 2.1 “Luare in evidenta” se bifeaza cu X, iar la “incepand cu data de” se va completa cu 01.01.2016

            La pct. 2.3 “Perioada fiscala” se va alege pct. 2.3.3 “anuala” si se va bifa casuta aferenta cu X

        – la sfarsitul formularului se va trece numele persoanei care face declaratia (Ex. presedinte / sau adm. cu imputernicire si copie CI), functia, semnatura olografa si data declaratiei. Ar fi bine sa fie stampilata cu stampila oficiala a asociatiei.

         – Atentie!!! La anumite Administratii financiare de sector se cere mentionarea inca odata a tuturor imp. si contributiilor sociale si de sanatate privind salariatii asoc. Mi se pare un abuz. Cand nu mai exista salariati la asoc., exista obligatia depunerii D010 privind “scoaterea din evidenta” incepand cu “data”. Uitati-va pe www.mfinante.gov.ro  → Sectiunea “Informatii fiscale si bilanturi” → Introduceti CUI-ul asociatiei → Apoi vedeti situatia vectorului fiscal pt. respectiva Asociatie.

            Modul de completare D101:

            – se va completa in dreptul textului “anul” 2016

        – la “tipul impozitului pe profit” se va alege din banda derulanta “104 – impozit pe profit anual (agricultura, ONG-uri)”.

            – perioada trebuie sa fie “01.01.2016 – 31.12.2016”

            – scadenta platii trebuie sa fie “25.02.2017”

            – se va completa codul fiscal al asoc. dvs.

            – Atentie!!! Se va alege din banda derulanta codul CAEN 9700 privind asoc. de prop. Se gaseste pe randul urmator codului fiscal.

            – se va trece denumirea asoc. (Ex. Asoc. de prop. bl. S6) si adresa de corespondenta respectiva, nr. tel., mail.

          – pe pag. 3 la final se completeaza obligatoriu cu numele si prenumele pers. care reprezinta asoc. (Presedinte sau adm. prin imputernicire) si functia.

         – semnatura formularului se face cu certificat digital inregistrat ANAF ca si D112 dupa o validare corecta si dupa atasarea fisierului “xml” “vezi “agrafa” partea stanga.

           – se depune pe www.e-guvernare.ro si se ataseaza recipisa emisa de ANAF ca sunt validari corecte.

            Exemple de completare cu date fin. contabile din anul 2016 pt. D101:

Ex. nr. 1NU exista venituri economice (chirii, publicitate etc.) pt. anul 2016 (majoritatea asociatiilor)

            Completarea D101:

            – venituri din exploatare (randul 1) = zero

            – cheltuieli de exploatare (randul 2) = zero

            – alte venituri neimpozabile (randul 20) = zero

            – chelt. aferente veniturilor neimpozabile (randul 32) = zero

            – Total imp. pe profit (rd. 41) calculat automat = zero

            – Imp. pe profit annual (rd. 45) calculat automat = zero

Ex. nr. 2Venituri din activitati ec. (chirii, publicitate etc) in anul 2016 (1 ian. – 31 dec.) = 10.000 lei

            – Cheltuieli pt. reparatii parti comune in anul 2016 (1 ian. – 31 dec.) din chirii incasate in anul 2016 (nu din anii precedenti anului 2016) = 4.500 lei

            – Sume pt. rep. parti comune pt. anii urmatori (decizie comitet) = 5.500 lei

            Completare D101:

            – venituri din exploatare (randul 1) = 10.000 lei

            – chelt. de exploatare (randul 2) = 4.500 lei

            – rezultat din exploatare (randul 3) calculat automat = 5.500 lei

            – rezultat brut (rd. 7) calculat automat = 5.500 lei

            – randul 10 – calculat automat = 5.500 lei

            – alte venituri neimpozabile (rd. 20) = 10.000 lei

            – rand 21 – calculat automat = 10.000 lei

            – rand 22 – calculat automat = -4.500 lei

            – chelt. aferente veniturilor neimpozabile (rd. 32) = 4.500 lei

             – total imp. pe profit (rd. 41) – calculat automat = zero

            – imp. pe profit anual (rd. 45) – calculat automat = zero

Pentru a nu plati imp. pe profit (16%) pt. cei 5.500 lei necheltuiti in anul 2016 se va emite o “Decizie de comitet”cu data de 31.12.2016 ca aceasta suma provenita din venituri ec. va fi cheltuita numai pt. rep. parti comune in anii urmatori (conform Legea nr. 227/2015 – art. 15) si vor fi considerate “venituri neimpozabile” si vor fi scutite de imp. pe profit.

Ex. nr. 3:Venituri din activitati ec. (chirii, publicitate etc.) in anul 2016 (1 ian. – 31 dec.) = 8.000 lei

            – Chelt. pt. rep. parti comune din chirii incasate in anul 2016 (nu din anii precedenti anului 2016) = 3.000 lei

            – Cheltuieli pt. montat contoare in ap. (PF) (schimbare destinatie venituri) din chirii incasate in anul 2016 = 5.000 lei

            Completare D101:

            – venituri din exploatare (rd. 1) = 8.000 lei

            – chelt. de exploatare (rd. 2) = 3.000 lei

            – alte venituri neimpozabile (rd. 20) = 3.000 lei

            – chelt. aferente veniturilor neimpozabile (rd. 32) = 3.000 lei

            – impozit aferent profitului ce se impune cu 16% (rd. 41.1) = 800 lei (5.000 lei profit x 16%)

            – total impozit pe profit (rd. 41) – calculat automat = 800 lei

            – imp. pe profit anual (rd. 45) calculat automat = 800 lei

*Celelalte randuri cu solduri sunt calculate automat de program si nu trebuie completate de mana.

Concluzie: Pt. toate veniturile economice (chirii, publicitate etc.) in timpul unui an fiscal (1 ian. – 31 dec.), care sunt folosite numai pt. rep. parti comune in anul cand s-au obtinut veniturile si in anii urmatori sunt considerate “venituri neimpozabile” si nu sunt supuse impozitului pe profit de 16%. Daca se schimba destinatia veniturilor ec. anuale in folosul proprietarilor (in orice mod) acestea devin “venituri impozabile” si sunt impozitate cu 16% cf. D101 cu obligatia achitarii impozitului respectiv pana la 25 febr. anul fiscal curent pt. veniturile si chelt. din anul fiscal precedent.

Daca aveti venituri ec. (chirii, publicitate etc.) anterior anului 2016 (ex. anii 2015, 2014, 2013 etc.), aceste venituri vor fi tinute pe o “fisa de operatiuni diverse in mod sintetic (cumulat, nu repartizat pe ap.) si nu vor fi mentionate deloc in D101 pt. anul 2016, dar vor fi folosite tot numai pt. reparatii parti comune in anii urmatori (2017, 2018, 2019 etc.). Aceste venituri vor fi mentionate in Balanta A-P de la fiecare sfarsit de an fiscal (31 dec.) separat sau cumulat cu veniturile anului 2016. Oricum trebuie intocmita o “fisa de operatiuni diverse pt. venituri ec. din anul 2016” la fel si pt. cheltuielile efectuate pt. rep. parti comune efectuate in 2016 din aceste venituri. Aceste date vor fi trecute atat in D101 cat si in “Registrul de evidenta fiscala”.

Aveti atasate in Sectiunea “Documente” → “Formulare si tipizate contabile” 2 fisiere in format PDF (D010 pt. 2017 si D101 pt. profit 2016). Le puteti salva pe calculator si completa cu datele fin. contabile ale asoc. dvs. Formula de calcul pt. rezultat fiscal = venituri totale – chelt. totale + chelt. nedeductibile aferente veniturilor neimpozabile – venituri neimpozabile (chirii, publicitate etc.).

Totodata, va reamintim ca aveti obligatia de a depune la Primaria de sector – Biroul Asociatiilor de proprietari Balanta Activ-Pasiv cu datele financiar contabile de la 31.12.2016. Termenul de depunere este 28.02.2017.

De asemenea, incepand cu 01.02.2017 salariul minim brut pe economie a crescut pana la valoarea de 1.450 lei (toate taxele si impozitele angajat incluse). Aveti obligatia de a intocmi acte aditionale de marire a salariului pt. salariatii care sunt angajati cu norma intreaga (8 ore/zi) si care au un venit brut mai mic de 1.450 lei si de a le inregistra in Revisal. Termenul-limita pana la care trebuie facuta raportarea este 01.03.2017.

Deoarece nu exista pe piata online un punct de vedere oficial de interpretare a legii sau exemple specifice in acest sens privind asociatiile de proprietari din partea Ministerului de Finante, ANAF, Administratii financiare, FAPR, Habitat, textul prezentului mesaj reprezinta o opinie personala de interpretare a legii si tratati-o ca atare.